فایل ورد (word) اثر تره كوهي بر شدت درد در موش هاي ديابتي با استرپتوزتوسين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر تره كوهي بر شدت درد در موش هاي ديابتي با استرپتوزتوسين دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر تره كوهي بر شدت درد در موش هاي ديابتي با استرپتوزتوسين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر تره كوهي بر شدت درد در موش هاي ديابتي با استرپتوزتوسين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر تره كوهي بر شدت درد در موش هاي ديابتي با استرپتوزتوسين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: هیپرآلژزی یكی از علایم بارز دیابت قندی در میان مدت محسوب می شود. با توجه به وجود شواهد تحقیقاتی مبنی بر اثر ضددیابتی تره كوهی، در این بررسی اثر تجویز خوراكی این گیاه در موش های صحرایی دیابتی شده به وسیله استرپتوزتوسین در مراحل حاد و مزمن آزمون فرمالین مورد ارزیابی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه تجربی 45 سر موش صحرایی نر سفید نژاد ویستار به طور تصادفی به پنج گروه كنترل، كنترل تحت تیمار با تره كوهی، دیابتی دریافت كننده سدیم سالیسیلات، دیابتی و گروه دیابتی تیمار شده با تره كوهی تقسیم شدند. برای دیابتی شدن از داروی استرپتوزوتوسین به صورت تك دوز و داخل صفاقی به میزان 60 mg/kg استفاده گردید. دو گروه تحت تیمار با تره كوهی نیز پودر مخلوط شده این گیاه با غذای استاندارد موش (6.25 درصد) را دریافت نمودند. پس از گذشت یك ماه بعد از اندازه گیری قندخون آزمون فرمالین در هر موش انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های student’s paired t-test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نمرات درد در موش های دیابتی پس از گذشت یك ماه در دو فاز حاد و مزمن به دنبال تجویز كف پایی فرمالین بیشتر از موش های كنترل بود و درمان با تره كوهی به مدت چهار هفته موجب كاهش معنی دار در نمرات درد در مقایسه با گروه دیابتی در مراحل حاد و مزمن گردید (P<0.05). ضمنا با تجویز سدیم سالیسیلات به موش های دیابتی، كاهش معنی دار در نمره درد فقط در مرحله مزمن آزمون فرمالین مشاهده گردید (P<0.05). همچنین تجویز گیاه تغییر معنی داری در نمرات درد دو فاز آزمون فرمالین در گروه كنترل تحت تیمار در مقایسه با گروه كنترل ایجاد ننمود.نتیجه گیری: تجویز خوراكی تره كوهی به مدت یك ماه موجب كاهش معنی دار میزان احساس درد در مدل تجربی دیابت قندی القا شده به وسیله استرپتوزوتوسین می شود.
كلید واژه: تره كوهی، دیابت قندی، درد، آزمون فرمالین، موش صحرایی

لینک کمکی