فایل ورد (word) بررسي غلظت 25- هيدروکسي ويتامين D سرم و برخي عوامل موثر بر آن در زنان شيرده شهرستان اسلام آباد غرب (زمستان 1382)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي غلظت 25- هيدروکسي ويتامين D سرم و برخي عوامل موثر بر آن در زنان شيرده شهرستان اسلام آباد غرب (زمستان 1382) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي غلظت 25- هيدروکسي ويتامين D سرم و برخي عوامل موثر بر آن در زنان شيرده شهرستان اسلام آباد غرب (زمستان 1382)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي غلظت 25- هيدروکسي ويتامين D سرم و برخي عوامل موثر بر آن در زنان شيرده شهرستان اسلام آباد غرب (زمستان 1382)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي غلظت 25- هيدروکسي ويتامين D سرم و برخي عوامل موثر بر آن در زنان شيرده شهرستان اسلام آباد غرب (زمستان 1382) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: متاسفانه در آستانه هزاره سوم، هنوز کمبود ویتامین D در زنان سنین باروری کشورهای در حال توسعه و کودکان آن ها یک مشکل شایع و جدی است. در مورد وضعیت ویتامین D زنان شیرده شهر اسلام آباد غرب اطلاعاتی در دسترس نیست، اما به نظر می سد مانند سایر گروه های فیزیولوژیکی در دیگر نقاط کشور کمبود ویتامین D در آنجا نیز شایع باشد. این مطالعه با هدف تعیین غلظت 25- هیدروکسی ویتامین D و تعیین وضعیت ویتامین D در زنان شیرده شهرستان اسلام آباد غرب در نیمه دوم زمستان 1382 انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به روش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی در روی 155 زن شیرده 40-16 ساله ساکن شهر اسلام آباد غرب- که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند- صورت گرفت. افراد از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و از آن ها در مورد سن، شغل، بعد خانوار و وضعیت مصرف کرم ضد آفتاب سوال شد و نمونه خون ناشتا زنان مورد مطالعه قرار گرفت و غلظت 25- هیدروکسی ویتامین D سرم آن ها با روش کمی لومینسانس اندازه گیری شد. در این مطالعه 25- هیدروکسی ویتامین D مساوی و بیشتر از 10 ng/ml به عنوان طبیعی و از 6-10 ng/ml به عنوان کمبود متوسط و کمتر از 6 ng/ml به عنوان کمبود شدید در نظر گرفته شد.یافته ها: این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت 25- هیدروکسی ویتامین D سرم زنان مورد مطالعه 5.36 ng/ml بود. 8.4 درصد زنان مورد بررسی وضعیت ویتامین D طبیعی داشتند، 18.7 درصد به کمبود متوسط و 72.9 درصد به کمبود شدید دچار بودند. افزایش سن و زیادی بعد خانوار بر غلظت 25- هیدروکسی ویتامین D سرم اثر معنادار منفی داشتند (به ترتیب P=0.023 و (P=0.021. همچنین بین وضعیت ویتامین D با شغل وابستگی معنادار دیده شد (P=0.018)، به طوری که زنان شاغل از وضعیت ویتامین D بهتری برخوردار بودند.بحث: بر اساس یافته های این مطالعه کمبود ویتامین D در زنان مورد بررسی یک مشکل بهداشتی است که بایستی مورد توجه دست اندرکاران بهداشت عمومی قرار گیرد.
كلید واژه: 25- هیدروکسی ویتامین D، زنان شیرده، اسلام آباد غرب

لینک کمکی