فایل ورد (word) تركيبات شيميايي بزاق پاروتيد، ميزان پوسيدگي هاي دنداني و التهاب لثه در تالاسمي ماژور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تركيبات شيميايي بزاق پاروتيد، ميزان پوسيدگي هاي دنداني و التهاب لثه در تالاسمي ماژور دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تركيبات شيميايي بزاق پاروتيد، ميزان پوسيدگي هاي دنداني و التهاب لثه در تالاسمي ماژور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تركيبات شيميايي بزاق پاروتيد، ميزان پوسيدگي هاي دنداني و التهاب لثه در تالاسمي ماژور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تركيبات شيميايي بزاق پاروتيد، ميزان پوسيدگي هاي دنداني و التهاب لثه در تالاسمي ماژور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز - Journal Of Dentistry

تعداد صفحات :8

بیان مساله: تالاسمی ماژور به علت اثرات سیستمیك می تواند موجب تغییر در تركیبات شیمیایی بزاق گردیده و پوسیدگی های دندانی و التهاب لثه را در این بیماران افزایش دهند.هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تركیبات شیمیایی بزاق، پوسیدگی های دندانی و التهاب لثه در مبتلایان به این بیماری است.مواد و روش: در این بررسی تحلیلی، كه از گونه هم گروهی تاریخی بود، 28 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور (9 دختر و 19 پسر) با میانگین سنی 11.75 سال و 60 فرد سالم (20 دختر و 40 پسر) با میانگین سنی 11.36 سال، به عنوان گروه شاهد از نظر شاخص پوسیدگی (DMF) و شاخص لثه ای (GI) معاینه شدند. پس از تحریك غده پاروتید، ترشحات این غده از هر دو گروه گردآوری گردید و نمونه های بزاق از نظر كلسیم،‌ فسفر، پتاسیم، سدیم و اوره آزمایش شدند. برای واكاوی داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش سیزدهم و از آزمون های تی و مان ویتنی U استفاده گردید.یافته ها: میانگین پوسیدگی های دندانی و التهاب لثه در بیماران مبتلا بیشتر از گروه شاهد بود (p<0.001). میانگین غلظت كلسیم و فسفر به گونه ای معنادار در بیماران مبتلا بیشتر از گروه شاهد بود (p<0.001). مقدار میانگین غلظت اوره و سدیم بزاق در بیماران تالاسمی پایین تر از گروه شاهد بود (P=0.009 و P=0.035) میزان پتاسیم در هر دو گروه تفاوتی معنادار نداشت (p=0.34).نتیجه گیری: یافته های این بررسی نشان داد، كه میزان پوسیدگی دندان ها، التهاب لثه و كلسیم و فسفر بزاق در بیماران مبتلا بیشتر از افراد سالم بود، ولی میزان سدیم و اوره بزاق در بیماران مبتلا، كمتر از افراد سالم و تفاوتی در میزان پتاسیم بزاق در هر دو گروه مشاهده نگردید.
كلید واژه: التهاب لثه، پوسیدگی دندان، تالاسمی ماژور، شیمی بزاق، غده پاروتید

لینک کمکی