فایل ورد (word) فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز و غلظت فسفر معدني در بزاق کودکان با درجات مختلف پوسيدگي دندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز و غلظت فسفر معدني در بزاق کودکان با درجات مختلف پوسيدگي دندان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز و غلظت فسفر معدني در بزاق کودکان با درجات مختلف پوسيدگي دندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز و غلظت فسفر معدني در بزاق کودکان با درجات مختلف پوسيدگي دندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز و غلظت فسفر معدني در بزاق کودکان با درجات مختلف پوسيدگي دندان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: پوسیدگی دندان از شایع ترین بیماری های دندان در کودکان می باشد که بلافاصله پس از رویش دندان ها در دهان آغاز می شود. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت آلکالین فسفاتاز (ALP) و غلظت فسفر معدنی در بزاق کودکان با درجات مختف پوسیدگی دندان بوده است.مواد و روشها: در این مطالعه مورد- شاهدی، تعداد 100 کودک 6-4 ساله انتخاب و به 3 گروه تقسیم شدند. گروه اول 30 نفر با dfs<1، گروه دوم 33 نفر با 5<dfs£10 و گروه سوم 37 نفر با dfs>10 بودند. نمونه بزاق کامل در حالت تحریک نشده جمع آوری و بعد از سانتریفوژ، مایع رویی جدا شده و فعالیت ALP و غلظت فسفر معدنی با روش کالریمتریک اندازه گیری گردید.یافته ها: میانگین dfs در گروههای اول و دوم و سوم به ترتیب 0.36 و 7.12 و 16.32 بود. مقادیر میانگین فعالیت ALP در گروه دوم (16.9IU/L) و گروه سوم (18.3IU/L) بطور معنی داری بیشتر از گروه اول (5.4IU/L) بود (p<0.05). همچنین میانگین غلظت فسفر معدنی در گروه دوم (31.1mg/dl) و گروه سوم (29.3mg/dl) بطور معنی داری بیشتر از گروه اول (16.2mg/dl) بود (p<0.05).بحث و نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که فعالیت آلکالین فسفاتاز و غلظت فسفر معدنی با افزایش درجات پوسیدگی دندان ارتباط مستقیم دارد ولی درجات متوسط پوسیدگی در مقایسه با پوسیدگی شدید این ارتباط مشاهده نشد.
كلید واژه: آلکالین فسفاتاز، فسفر معدنی، پوسیدگی دندان، بزاق

لینک کمکی