فایل ورد (word) ضايعات داخل اپي تليومي سنگفرشي سرويکس و مصرف طولاني مدت قرص هاي ترکيبي جلوگيري از حاملگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ضايعات داخل اپي تليومي سنگفرشي سرويکس و مصرف طولاني مدت قرص هاي ترکيبي جلوگيري از حاملگي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ضايعات داخل اپي تليومي سنگفرشي سرويکس و مصرف طولاني مدت قرص هاي ترکيبي جلوگيري از حاملگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ضايعات داخل اپي تليومي سنگفرشي سرويکس و مصرف طولاني مدت قرص هاي ترکيبي جلوگيري از حاملگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ضايعات داخل اپي تليومي سنگفرشي سرويکس و مصرف طولاني مدت قرص هاي ترکيبي جلوگيري از حاملگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :6

پیش زمینه و هدف: قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری (OCP) روش موثری در کنترل جمعیت می باشند. طبق برخی بررسی های انجام گرفته مصرف OCP به مدت بیش از 1 سال خطر دیسپلازی و کارسینوم در جای سرویکس را افزایش می دهد.همچنین خطر سرطان مهاجم سرویکس بعد از 5 سال مصرف مداوم ممکن است افزایش یافته و بعد از 10 سال مصرف به 2 برابر برسد. با وجود این نتایج حاصله در این زمینه قطعی نیست. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ضایعات داخل اپی تلیومی سنگفرشی سرویکس در مصرف کنندگان بیش از 5 سال OCP و مقایسه آن با غیر مصرف کنندگان می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی روی 500 زن 50-30 ساله انجام شده است. با مراجعه به پایگاه های تحقیقات جمعیتی شهرستان ارومیه 250 نفر از افراد تحت پوشش با مصرف بیش از 5 سال OCP به عنوان گروه مواجهه و 250 نفر غیر مصرف کننده یا با مصرف کمتر از 1 سال OCP، به عنوان گروه شاهد )غیر مواجهه( انتخاب شدند. بعد از تکمیل پرسشنامه، نمونه سیتولوژی سرویکس از تمام افراد فوق اخذ شد و بر اساس سیستم بتسدا (Be- thesda) گزارش شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر و لوجستیک رگرسیون مورد آنالیز قرار گرفت.نتایج: در گروه مواجهه 2.8 درصد ASCUS و 0.8 درصد LSIL گزارش شد. در گروه شاهد ASCUS %2.8 گزارش شد که با توجه به P>0.05 ارتباط معنی دار به دست نیامد. در بین متغیرهای مورد مطالعه، ارتباط آماری معنی دار بین افزایش سیتولوژی غیر طبیعی سرویکس، با افزایش سن و مصرف فعلی در گروه مواجهه مشاهده شد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به عدم حصول رابطه آماری معنی دار بین مصرف طولانی مدت OCP با ضایعات داخل اپی تلیومی سنگفرشی سرویکس، مصرف این دارو به عنوان روش موثری برای پیشگیری از بارداری بدون ایجاد واهمه از عوارض نئوپلاستیک سرویکس توصیه می شود. با این حال مطالعات گسترده مورد شاهدی جهت ارزیابی دقیق تر مصرف طولانی مدت OCP با ضایعات داخل اپی تلیومی سنگفرشی سرویکس به ویژه در مصرف کنندگان اخیر توصیه می شود.
كلید واژه: قرص های خوراکی جلوگیری از حاملگی، ضایعات داخل اپی تلیومی سنگفرشی سرویکس، سیستم بتسدا، مصرف طولانی مدت

لینک کمکی