فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه آموزشي و نظارتي در وضعيت بهداشتي مساجد واقع در محدوده پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر اروميه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه آموزشي و نظارتي در وضعيت بهداشتي مساجد واقع در محدوده پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر اروميه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه آموزشي و نظارتي در وضعيت بهداشتي مساجد واقع در محدوده پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر اروميه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه آموزشي و نظارتي در وضعيت بهداشتي مساجد واقع در محدوده پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر اروميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير برنامه آموزشي و نظارتي در وضعيت بهداشتي مساجد واقع در محدوده پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر اروميه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :6

پیش زمینه و هدف: مساجد جزو اماکن عمومی به شمار می آیند و همانند سایر اماکن مشابه رعایت موازین بهداشتی در آنها ضروری است. در صورت کم توجهی به این موضوع مهم ممکن است این اماکن به صورت کانونی در انتشار عوامل بیماری زا در آمده و سلامتی جمعیت استفاده کننده را به مخاطره اندازند. کلیه امور مساجد اعم از عمرانی، نگهداری و تعمیراتی به طور عمده از طریق مشارکت های مردمی انجام می گیرد، طرح حاضر نیز با هدف ارتقا وضعیت بهداشتی مساجد با جلب مشارکت هیات های امنا مساجد از طریق ارایه برنامه آموزشی و نظارتی اجرا شده است.مواد و روش کار: در این طرح 24 باب مسجد واقع در محدوده پایگاه تحقیقات جمعیتی شهر ارومیه تحت برنامه آموزشی و نظارتی قرار گرفته اند. برنامه آموزشی شامل آموزش گروهی به صورت سخنرانی، بحث گروهی، آموزش فردی و الصاق اطلاعیه های بهداشتی به دیوار فضای داخلی مساجد بوده است. برنامه نظارتی نیز شامل بازدیدهای بهداشتی و ارایه پس خوراند در دو نوبت می باشد. جمع آوری اطلاعات در دو مرحله قبل از اجرای برنامه و بعد از آن به وسیله تکمیل چک لیست ضمن بازدید از محل صورت گرفته است.یافته ها: مقایسه آماری میانگین امتیازات مربوط به وضعیت رعایت بهداشت فردی و وضعیت بهداشتی ابزار و وسایل کار در مساجد مورد مطالعه در دو مرحله قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی و نظارتی نشان می دهد که برنامه اجرا شده موجب افزایش معنی داری در این دو زمینه بهداشتی شده است (P<0.05). در مورد وضعیت بهداشتی ساختمان مساجد مورد مطالعه، افزایش معنی داری در میانگین امتیازات مرحله بعد از اجرای برنامه نسبت به مرحله قبل مشاهده نگردیده است (P=0.12).بحث و نتیجه گیری: یافته های بررسی نشانگر تاثیر برنامه اجرا شده در وضعیت بهداشتی مساجد مورد مطالعه می باشد. این ارتقا وضعیت بهداشتی از نظر آماری معنی دار است اما از نکته نظر اجرایی قابل توجه نیست. نظر به جمعیت قابل ملاحظه ای که از مساجد بهره می گیرند، هرگونه بهبود در وضعیت بهداشتی این اماکن در ارتقا سطح سلامت جامعه حایز اهمیت است.
كلید واژه: برنامه آموزشی، بهداشت، مسجد

لینک کمکی