فایل ورد (word) رابطه بين رکورد شناگران نخبه دختر با کارايي قلبي- عروقي و ويژگي هاي ترکيب بدني، نوع پيکري و آنتروپومتريک آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بين رکورد شناگران نخبه دختر با کارايي قلبي- عروقي و ويژگي هاي ترکيب بدني، نوع پيکري و آنتروپومتريک آنها دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بين رکورد شناگران نخبه دختر با کارايي قلبي- عروقي و ويژگي هاي ترکيب بدني، نوع پيکري و آنتروپومتريک آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بين رکورد شناگران نخبه دختر با کارايي قلبي- عروقي و ويژگي هاي ترکيب بدني، نوع پيکري و آنتروپومتريک آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بين رکورد شناگران نخبه دختر با کارايي قلبي- عروقي و ويژگي هاي ترکيب بدني، نوع پيکري و آنتروپومتريک آنها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم ورزشي

تعداد صفحات :17

هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین عملکرد دختران شناگر با کارایی قلبی عروقی و ویژگی های آنتروپومتریک، ترکیب بدنی و نوع پیکری آنها بود. بدین منظور 174 نفر از دختران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور سال 82 به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ویژگی های ساختاری شناگران مثل قد ایستاده، قد نشسته، وزن، میزان چربی بدن- متغیرهای کین آنتروپومتری مانند اندازه طول ها، عرض ها و دورهای بدن- متغیرهای ترکیب بدن مانند %BF, BMI, LBM و مولفه های نوع پیکری مانند مزومورفی، اکتومورفی و اندومورفی سنجیده و ارتباط آنها با عملکرد شناگران دختر نخبه در ماده های مختلف شنا 13)ماده( مطالعه شد. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد از میان 338 متغیر مورد سنجش، تنها 16 مورد ارتباط معنی داری با عملکرد شناگران داشته است که از این میان 7 مورد مربوط به ویژگی عمق قفسه سینه است که جملگی ارتباط منفی معنی داری با عملکرد آن رشته شنا داشته اند. پس از ویژگی عمق قفسه سینه، ویژگی کارایی قلبی عروقی، دو ران، طول اندام تحتانی، قد نشسته، طول دو دست، طول کف دست و جزء اندومورفی هر کدام در یک یا چند مورد ارتباط معنی داری با رکورد شنا داشته اند. به نظر می رسد که در ارتباط با زنان شناگر ایرانی، از شاخص های فوق نمی توان به عنوان عامل پیش بینی کننده موفقیت آنها در شنا استفاده کرد.
كلید واژه: کارایی قلبی عروقی، ویژگی های آنتروپومتری، عملکرد، شناگر

لینک کمکی