فایل ورد (word) تاثير تمرينات شديد کشتي روي غلظت IgA بزاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير تمرينات شديد کشتي روي غلظت IgA بزاق دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير تمرينات شديد کشتي روي غلظت IgA بزاق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير تمرينات شديد کشتي روي غلظت IgA بزاق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير تمرينات شديد کشتي روي غلظت IgA بزاق :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :9

پیش زمینه و هدف: مطالعات نشان می دهد ورزشکاران حرفه ای در طول تمرینات شدید، در برابر بیماری های تنفسی فوقانی حساس هستند. IgA بزاق، نقش اساسی در حفاظت شخص در برابر بیماری های مخاطی و تنفسی دارد.مواد و روش کار: در این تحقیق پانزده نفر کشتی گیر جوان به عنوان گروه آزمایش و پانزده نفر دیگر به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سن، وزن و قد همه آن ها اندازه گیری شد. گروه آزمایش، در فعالیت های کشتی، شامل مرحله استراحت، پنج هفته اول، پنج هفته دوم و دوره ریکاوری شرکت کردند و گروه شاهد در فعالیت های ورزشی شرکت نکردند. ترشحات بزاق در هر مرحله جمع آوری و مقدار IgA با روش الیزا در هر دو گروه اندازه گیری شد.یافته ها: مقدار IgA بزاق در وضعیت استراحت نشان داد تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود ندارد، اما در پنج هفته اول تمرینات، تفاوت معنی داری بین دو گروه، مشاهده شد و مقدار IgA در گروه آزمایش، کاهش نشان داد (P= 0.087). )با توجه به حجم نمونه در این مطالعه با در نظر گرفتن احتمال خطای آلفا %10 نشان دهنده معنی داری آماری است(. در مرحله دوم و در دوره ریکاوری هر چند تفاوت، بین دو گروه موجود داشت، اما این تفاوت معنی دار نبود (P= 0.632).بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد، شروع تمرینات کشتی با شدت بیشتر در پنج هفته اول دوره تمرین، باعث کاهش غلظت IgA بزاق می شود و می تواند کشتی گیران را مستعد عفونت های تنفسی سازد. اما در مرحله دوم با وجود اینکه غلظت IgA کاهش نشان داد اما این کاهش معنی دار نبود (P= 0.632). به نظر می رسد احتمالا ورزش شدید در مدت زمان کوتاه باعث مهار مزمن لنفوسیت ها در تولید آنتی بادی می شود.
كلید واژه: کشتی گیران، IgA بزاق و ELISA

لینک کمکی