فایل ورد (word) تاثير تمرين قدرتي يک طرفه و دو طرفه بر کاهش دو طرفه و قدرت عضلات بازکننده زانو، پرش جفت، پرش لي و زمان دويدن 20 متر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير تمرين قدرتي يک طرفه و دو طرفه بر کاهش دو طرفه و قدرت عضلات بازکننده زانو، پرش جفت، پرش لي و زمان دويدن 20 متر دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير تمرين قدرتي يک طرفه و دو طرفه بر کاهش دو طرفه و قدرت عضلات بازکننده زانو، پرش جفت، پرش لي و زمان دويدن 20 متر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير تمرين قدرتي يک طرفه و دو طرفه بر کاهش دو طرفه و قدرت عضلات بازکننده زانو، پرش جفت، پرش لي و زمان دويدن 20 متر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير تمرين قدرتي يک طرفه و دو طرفه بر کاهش دو طرفه و قدرت عضلات بازکننده زانو، پرش جفت، پرش لي و زمان دويدن 20 متر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم ورزشي

تعداد صفحات :21

هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر تمرین قدرتی یک طرفه و دو طرفه بر کاهش دو طرفه، قدرت عضلانی بازکننده زانو، پرش جفت، پرش لی و زمان دویدن 20 متر بود. برای این منظور، 36 دانشجوی دختر غیر ورزشکار )میانگین سن 20.61±1.88 سال، وزن 58.12±0.76 کیلوگرم، قد 161.23±5.62 سانتیمتر( انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 13 نفری تمرین یک طرفه و دو طرفه )تجربی( و یک گروه 10 نفری شاهد تقسیم شدند. پیش از شروع برنامه تمرینی، قدرت عضلات بازکننده جفت پا، پای راست و پای چپ، طول پرش جفت، طول پرش لی با پای راست و چپ و زمان دویدن 20 متر اندازه گیری شد. پس از 8 هفته تمرین قدرتی 30) تا 90 درصد قدرت بیشینه، 2 جلسه در هفته( اندازه گیری ها در هر سه گروه تکرار شد.با توجه به مدل آماری تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی LSD، متغیرهای پرش جفت، پرش لی راست، پرش لی چپ و زمان دویدن 20 متر تفاوت معنی داری بین گروه ها به دست نیامد؛ ولی در قدرت عضلات بازکننده جفت پا، پای راست و پای چپ و کاهش دو طرفه تفاوت معنی داری بین سه گروه به دست آمد، بدین ترتیب که تاثیر تمرینات یک طرفه و دو طرفه در متغیر عضلات بازکننده جفت پا یکسان بود و در هر دو گروه یک طرفه و دو طرفه در مقایسه با گروه کنترل عملکرد بهتری را نشان دادند. افزون بر این، عملکرد گروه یک طرفه در متغیر قدرت عضلات بازکننده پای راست و پای چپ نسبت به گروه دو طرفه و پس از آن کنترل بالاتر بوده است. در نهایت گروه دو طرفه همانند گروه کنترل تاثیری در متغیر کاهش دو طرفه ایجاد نکرد و گروه دو طرفه تسهیل دو طرفه را نشان داد، در حالی که تمرینات یک طرفه توانست کاهش دو طرفه را افزایش دهد.نتایج پژوهش نشان داد که در ورزش های قدرتی که با دو اندام به صورت همزمان انجام می شوند، بهتر است تمرینات قدرتی نیز به شکل دو طرفه انجام شوند و بالعکس در ورزش های قدرتی که با یک اندام انجام می گیرد بهتر است تمرینات قدرتی نیز به صورت یک طرفه انجام شوند.
كلید واژه: تمرین قدرتی، کاهش دو طرفه، قدرت عضلات بازکننده زانو، پرش جفت، پرش لی و زمان دویدن 20 متر

لینک کمکی