فایل ورد (word) بررسي جنس و گونه باسيل هاي گرم منفي غيرتخميري در بيماران بستري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي جنس و گونه باسيل هاي گرم منفي غيرتخميري در بيماران بستري دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي جنس و گونه باسيل هاي گرم منفي غيرتخميري در بيماران بستري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي جنس و گونه باسيل هاي گرم منفي غيرتخميري در بيماران بستري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي جنس و گونه باسيل هاي گرم منفي غيرتخميري در بيماران بستري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :12

مقدمه: باسیل های گرم منفی غیرتخمیری گروهی از باکتری ها با شاخص پراکندگی وسیع در طبیعت هستند که گرچه بیماری زایی کمی دارند ولی قادرند بخصوص در بیماران واجد عوامل خطرساز و نقص دستگاه ایمنی، سبب بروز عفونت شدید در دستگاه های مختلف شوند.هدف: 1- تعیین شیوع باسیل های گرم منفی غیر تخمیری در کل نمونه های بالینی 2- تعیین فراوانی جنس و گونه این باکتری ها 3- بررسی ارتباط فراوانی جنس و گونه باکتری ها با نوع نمونه بالینی.مواد و روش ها: در بررسی 11 ماهه بر نمونه های بالینی جدا شده از بیماران بستری در چند بیمارستان تهران، باسیل های گرم منفی غیرتخمیری جدا و سپس جنس و گونه آنها تعیین شد. در این بررسی، آزمایش های زیر برای افتراق انجام شد: رشد بر محیط مک کانکی آگار، واکنش در محیط TSI، استفاده اکسیداتیو کربوهیدرات ها در محیط OF گلوکز و لاکتوز، اکسیداز، حرکت، DNase، رشد در محیط بایل اسکولین، احیای نیترات و تولید ایندول در محیط پپتون واتر.نتایج: از 6952 نمونه، 100 مورد (1.4%)، باسیل های گرم منفی غیرتخمیری جدا شد. که 52 مورد به سودومونا آئروژینوزا و 48 مورد به سایر گونه ها تعلق داشتند که شامل 19 مورد آلکالیژنز فکالیس (39.5% )، 16 مورد اسینتوباکتر بائومانی (35.4%)، 10 مورد اسینتوباکتر لوفی (20.8% )، 2 مورد استنوتروفوموناس مالتوفیلیا (4.1%) و 1 مورد فلاووباکتریوم مننگوسپتیکوم (2%) بود.نتیجه گیری: مقایسه نتایج بدست آمده از این بررسی با مطالعات سایر مناطق، نشانگر آن است که گرچه شایع ترین باکتری های گرم منفی غیر تخمیری به ترتیب: سودومونا آئروژینوزا، آلکالیژنز فکالیس و اسینتوباکتر بائومانی هستند، ولی شیوع آنها از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است و با توجه به مقاومت آنتی بیوتیکی این باکتری ها، شناسایی جنس و گونه آنها حایز اهمیت است.
كلید واژه: انتشار عفونت، باسیل ها، مقاومت باکتری بر دارو، مقاومت دارویی

لینک کمکی