فایل ورد (word) بررسي اثرات هيستومتريك و هيستوپاتولوژيكي اسانس گياه Pelargonium roseum در مقايسه با فني توئين از تروماي جراحي در پوست موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثرات هيستومتريك و هيستوپاتولوژيكي اسانس گياه Pelargonium roseum در مقايسه با فني توئين از تروماي جراحي در پوست موش صحرايي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثرات هيستومتريك و هيستوپاتولوژيكي اسانس گياه Pelargonium roseum در مقايسه با فني توئين از تروماي جراحي در پوست موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثرات هيستومتريك و هيستوپاتولوژيكي اسانس گياه Pelargonium roseum در مقايسه با فني توئين از تروماي جراحي در پوست موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثرات هيستومتريك و هيستوپاتولوژيكي اسانس گياه Pelargonium roseum در مقايسه با فني توئين از تروماي جراحي در پوست موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: Pelargonium roseum گیاهی از تیره گیاهان شمعدانی عطری است. در بررسی های انجام شده، اسانس این گیاه ادم تجربی ایجاد شده را در پنجه و گوش حیوانات آزمایشگاهی مهار كرده است. همچنین تركیبات موجود در این گیاه به عنوان قابض مطرح هستند. از سوی دیگر فنی توئین دارویی است كه در فارماكوپه برخی كشورها به عنوان تسریع كننده ترمیم فرموله شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات التیام بخش اسانس گیاه گل عطر در مقایسه با فنی توئین به دنبال ترومای جراحی در پوست موش صحرایی بود.روشها: جهت انجام این مطالعه پس از انتخاب 60 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار، با استفاده از پانچ بیوپسی شماره هفت در پوست ناحیه پشت آنها چهار زخم تمام ضخامت ایجاد شد. سپس موش ها به طور تصادفی به شش گروه ده تایی تقسیم شدند. گروه های اول و دوم به عنوان گروه های تیمار با اسانس گیاهی، گروه های سوم و چهارم به عنوان گروه های تیمار با فنی توئین و گروه های پنجم و ششم به عنوان گروه های شاهد تعیین شدند. دوز تجویز شده در گروه های تیمار 35 میلی گرم به ازای هر سانتیمتر مربع موضع تروما بود. طول دوره تیمار 21 روز و دفعات تجویز دارو روزانه یكبار بود. در گروه های اول، سوم و پنجم جهت مطالعه هیستومتریك به طور روزانه از زخم ها تصاویر دیجیتالی تهیه می شد كه در نهایت با استفاده از نرم افزار آنالیز تصاویر دیجیتالی مساحت زخم ها محاسبه شد. در گروه های دوم، چهارم و ششم در روزهای 0، 3، 7، 14 و 21 دوره تیمار دوش موش از هر گروه به طور تصادفی به منظور مطالعه هیستوپاتولوژیکی انتخاب شدند که این موش ها پس از انجام نمونه برداری در ادامه روند تحقیق حذف شدند. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می داد كه گروه های تیمار با اسانس از نظر میزان جمع شدگی زخم، آماس، نوزایی بافت پوششی، پرولیفراسیون فیبروبلاست ها، نوزایی عروقی، كلاژنیزاسیون و بلوغ بافت همبندی وضعیت بهتری را دارا بودند. از سوی دیگر در گروه های تیمار با فنی توئین ترمیم ضعیفتری را در مقایسه با گروه های دیگر شاهد بودیم. نتایج به دست آمده از نظر آماری معنی دار بودند (P<0.01).نتیجه گیری: نتایج حاصله بیانگر این است كه در زخم های باز تمام ضخامت اسانس گیاه Pelargonium roseum دارای اثرات تحریکی روی فرآیند ترمیم و فنی توئین واجد اثرات مهاری است.
كلید واژه: اسانس گل عطر، فنی توئین، ترمیم، پوست، موش صحرایی

لینک کمکی