فایل ورد (word) بررسي ارتباط سرعت ذاتي انحلال داروها با برخي پارامترهاي فيزيكوشيميايي و فارماكوكينيتيكي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ارتباط سرعت ذاتي انحلال داروها با برخي پارامترهاي فيزيكوشيميايي و فارماكوكينيتيكي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ارتباط سرعت ذاتي انحلال داروها با برخي پارامترهاي فيزيكوشيميايي و فارماكوكينيتيكي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ارتباط سرعت ذاتي انحلال داروها با برخي پارامترهاي فيزيكوشيميايي و فارماكوكينيتيكي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ارتباط سرعت ذاتي انحلال داروها با برخي پارامترهاي فيزيكوشيميايي و فارماكوكينيتيكي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: این مطالعه به منظور فایل ورد (word) بررسي ارتباط سرعت ذاتي انحلال داروها با برخي پارامترهاي فيزيكوشيميايي و فارماكوكينيتيكي صورت گرفته است. برای ا ین منظور از داروهایی با خواص فیزیكوشیمیایی متفاوت استفاده شد.روشها: 100 میلی گرم از پودر خالص هر دارو به نحوی كه سطح آن كاملا صاف و صیقلی باشد، متراکم نموده و آزمون انحلال با حفظ شرایط سینک با استفاده از دستگاه شماره USP II به روش اصلاح شده Wood & Syarto انجام گرفت. نمودار مقدار داروی حل شده با ازای واحد سطح در برابر زمان با استفاده از نرم افزار Excell رسم گردید که شیب نمودار، برابر با IDR می باشد. محلولیت داروها در محیط بافر فسفات به روش آنالیتیك محاسبه شد.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین سرعت ذاتی انحلال و برخی پارامترهای و فیزیكوشیمیایی و فارماكوكینتیكی نشان داد كه بین لگاریتم محلولیت و لگاریتم سرعت ذاتی انحلال ارتباطی خطی با شیب خط 0.7289 و R2=0.94 و P=0.000 وجود دارد . ولی ارتباط معنی داری با سایر پارامترهای مورد بررسی مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد كه سرعت ذاتی انحلال داروها در مقایسه با محلولیت، ارتباط بهتری با دینامیك انحلال در شرایط درون تن دارد كه این امر احتمالا به این دلیل است كه سرعت ذاتی انحلال پدیده كینتیكی ولی محلولیت پدیده تعادلی می باشد.
كلید واژه: سرعت ذاتی، انحلال، محلولیت، نفوذپذیری

لینک کمکی