فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي ترامادول هيدروكلرايد و ايبوپروفن بر كاهش درد پس از درمان كانال ريشه دندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي ترامادول هيدروكلرايد و ايبوپروفن بر كاهش درد پس از درمان كانال ريشه دندان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي ترامادول هيدروكلرايد و ايبوپروفن بر كاهش درد پس از درمان كانال ريشه دندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي ترامادول هيدروكلرايد و ايبوپروفن بر كاهش درد پس از درمان كانال ريشه دندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي ترامادول هيدروكلرايد و ايبوپروفن بر كاهش درد پس از درمان كانال ريشه دندان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :8

مقدمه: بروز دردهای پس از درمان ریشه یكی از مشكلات عمده برای بیمار و دندانپزشك است. بر همین اساس مطالعات زیادی برروی داروهای ضد درد مختلف برای تسكین درد بعد از درمان انجام شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد دردی ترامادول در مقایسه با ایبوپروفن بر روی دردهای پس از درمان ریشه در دندانهای وایتال بود.موادو روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 40 بیمار كه دارای دندانهای تك كانال وایتال بودند، انتخاب شدند. بیماران به دو گروه A و B تقسیم شدند. داروهای مورد مطالعه بصورت كپسولهای متحدالشكل در آمدند كه حاوی 400mg ایبوپروفن و یا 100mg ترامادول هیدروکلراید بودند. به هر بیمار قبل از كار یك كپسول (بصورت تصادفی) داده شد و بیماران بعد از درمان ریشه دندان، كپسولها را هر 6 ساعت یك عدد مصرف می كردند. بیماران به مدت 3 روز كنترل شدند و اطلاعات مربوط به شدت درد توسط بیمار در جدول مخصوصی كه به آنان داده شد در فواصل زمانی 12، 24، 48 و 72 ساعت بعد از درمان ثبت گردید. سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون ناپارامتری Mann-Withney با سطح معنی داری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد كه در فاصله زمانی 12 ساعت بین تجویز ترامادول در مقایسه با ایبوپروفن اختلاف آماری معنی دار وجود نداشت ولی در فواصل زمانی 24، 48 و 72 ساعت بعد از درمان تفاوتها از لحاظ آماری معنی دار بود و قدرت ضد دردی ترامادول بیشتر از ایبوپروفن بود.نتیجه گیری: تجویز ترامادول در مقایسه با ایبوپروفن دارای اثر ضد دردی بیشتری بعد از درمان ریشه دندانهای وایتال بعد از 12 ساعت، می باشد و می تواند در تسکین دردهای شدید موثرتر از ایبوپروفن باشد.
كلید واژه: درد، ترامادول هیدروکلراید، ایبوپروفن، درمان کانال ریشه

لینک کمکی