فایل ورد (word) بررسي ابعاد سمفيز در الگوهاي رشدي صورت و مال اکلوژن هاي مختلف در يک نژاد ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ابعاد سمفيز در الگوهاي رشدي صورت و مال اکلوژن هاي مختلف در يک نژاد ايراني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ابعاد سمفيز در الگوهاي رشدي صورت و مال اکلوژن هاي مختلف در يک نژاد ايراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ابعاد سمفيز در الگوهاي رشدي صورت و مال اکلوژن هاي مختلف در يک نژاد ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ابعاد سمفيز در الگوهاي رشدي صورت و مال اکلوژن هاي مختلف در يک نژاد ايراني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :13

مقدمه: الگوی رشدی صورت بخصوص فک پایین یکی از فاکتورهای مهمی است که در تشخیص و طرح ریزی درمان ارتودنسی باید مد نظر قرار گیرد. پارامترهای تشخیص مختلفی جهت ارزیابی الگوی رشدی صورت بیماران وجود دارد که ساختار سمفیز و ابعاد آن یکی از این پارامترها می باشد. هدف از مطالعه‏ی حاضر بررسی ساختار سمفیز در الگوی رشدی مختلف و همچنین در انواع مختلف مال اکلوژنی بیماران ارتودنسی در نژاد ایرانی جهت دست‏یابی به ارتباط و همبستگی بین ابعاد مختلف این ساختار با الگوی رشدی مختلف می باشد.مواد و روش ها: سفالومتری جانبی 150 بیمار (72 مرد و 78 زن) که به روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شده بودند در این مطالعه توصیفی مقطعی مورد ارزیابی قرار گرفت. محدوده سنی این بیماران 26-13 سال با میانگین 19.1±2.2 سال بود. ارتفاع، پهنا، نسبت ارتفاع به پهنا و همچنین زاویه سمفیز با پلن فک پایین پارامترهایی بودند که در این مطالعه اندازه گیری شدند و با شاخص های سفالومتریک خاص تعیین روابط ساژیتالی و عمودی (پارامترهای تعیین کننده الگوی رشدی) مورد مقایسه قرار گرفتند. از طریق نرم افزار آماری SPSS و آزمون های ANOVA و همچنین Pearson Correlation مقایسه ها و تعیین همبستگی ها بین شاخص های مختلف صورت گرفت.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص های ساختاری سمفیز یعنی ارتفاع، نسبت ارتفاع به پهنا و زاویه سمفیز با حاشیه ی فک پایین با نوع الگوی رشدی صورت بیماران ارتباط معنی داری داشته (P<0.01) در حالیکه این ارتباط در پهنای سمفیز با نوع الگوی رشدی ضعیف بوده است (P<0.05). همچنین مطالعه حاضر نشان داد که ارتفاع بلند (28.5±2.4)، نسبت ارتفاع به پهنای بیشتر (2.5±2.5) و همچنین زاویه بسته تر سمفیز (76.3±3.3) از مشخصات الگوی رشد عمودی می باشد در حالیکه سمفیز کوتاهتر (20.2±1.9) با نسبت ارتفاع به پهنای کمتر (1.2±0.4) و همچنین زاویه بازتر (83.8±1.9) نشان دهنده ی الگوی رشد افقی می تواند باشد.نتیجه گیری: نسبت ارتفاع به پهنای سمفیز بعنوان مهم ترین شاخص در سمفیز در بررسی الگوهای مختلف رشدی بوده و می تواند بعنوان یک روش ساده در تعیین و تخمین الگوی رشدی بیماران استفاده گردد.
كلید واژه: سمفیز، الگوی رشد صورت، مال اکلوژن

لینک کمکی