فایل ورد (word) تاثير درمان شناختي- رفتاري بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان دختر دچار اختلال در رياضيات پايه پنجم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير درمان شناختي- رفتاري بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان دختر دچار اختلال در رياضيات پايه پنجم دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير درمان شناختي- رفتاري بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان دختر دچار اختلال در رياضيات پايه پنجم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير درمان شناختي- رفتاري بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان دختر دچار اختلال در رياضيات پايه پنجم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير درمان شناختي- رفتاري بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان دختر دچار اختلال در رياضيات پايه پنجم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در حيطه كودكان استثنايي

تعداد صفحات :20

هدف: هدف از این پژوهش بررسی فایل ورد (word) تاثير درمان شناختي- رفتاري بر عملکرد حل مساله رياضي دانش آموزان دختر دچار اختلال در رياضيات پايه پنجم ابتدایی شهر یزد بوده است. روش: نمونه پژوهش 30 نفر از دانش آموزان دختر دچار اختلال در ریاضیات پایه پنجم ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 86-1385 بودند که به روش تصادفی خوشه ای چندمرحله ای با استفاده از آزمون تشخیصی ایران کی مت دچار اختلال در ریاضیات تشخیص داده شدند و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در مرحله بعدی پیش آزمون حل مساله ریاضی (فرم الف) بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه گروهی تحت درمان شناختی- رفتاری قرار گرفت و در پایان مجددا پس آزمون حل مساله ریاضی (فرم ب) بر روی دو گروه اجرا شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از روش آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شناختی- رفتاری عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان دختر دچار اختلال در ریاضیات که تحت درمان شناختی- رفتاری قرار گرفته اند (گروه آزمایش) نسبت به دانش آموزان دختر دچار اختلال در ریاضیات که تحت درمان شناختی- رفتاری قرار نگرفته اند (گروه کنترل) را بهبود می بخشد. همچنین بین عملکرد حل مساله ریاضی، نمرات هوش، نمره امتحان ریاضی ترم قبل، معدل و نمره آزمون تشخیص ایران کی مت آزمودنیها رابطه معناداری وجود داشت، در حالی که بین عملکرد حل مساله ریاضی با وضعیت اقتصادی- اجتماعی آزمودنیها رابطه معنادار وجود نداشت. نتیجه گیری: با استفاده از درمان شناختی- رفتاری می توان عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان دختر دچار اختلال در ریاضیات را بهبود بخشید.
كلید واژه: درمان شناختی- رفتاری، حل مساله ریاضی، اختلال در ریاضیات

لینک کمکی