فایل ورد (word) بررسي كاربرد هنرهاي نمايشي در رشد اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي كاربرد هنرهاي نمايشي در رشد اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي كاربرد هنرهاي نمايشي در رشد اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي كاربرد هنرهاي نمايشي در رشد اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي كاربرد هنرهاي نمايشي در رشد اجتماعي دانش آموزان كم توان ذهني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در حيطه كودكان استثنايي

تعداد صفحات :13

هدف: كودكان كم توان ذهنی به لحاظ فكری، جسمی، عاطفی و رفتاری با همسالان خود متفاوت هستند و بر همین اساس برای شكوفایی استعدادهای نهانی شان به كمك ویژه و شیوه های آموزشی خاص نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شیوه های آموزش نمایشی (وانمود سازی تخیلی و نمایش عروسكی) بر رشد اجتماعی كودكان كم توان ذهنی آموزش پذیر می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع كاربردی و روش آن نیمه تجربی و با شمای طرح سه گروهی با پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه مورد مطالعه كلیه دانش آموزان كم توان ذهنی آموزش پذیر 11- 9 ساله مدارس استثنایی شهر تهران است. نمونه مورد پژوهش متشكل از 36 دانش آموز كم توان ذهنی آموزش پذیر 11-9 ساله است كه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در سه گروه 12 نفری شامل 2 گروه آزمایشی و یك گروه كنترل جایابی شدند؛ بدین ترتیب تاثیرات آموزش با شیوه های نمایشی كه شامل نمایش وانمود سازی تخیلی و نمایش عروسكی است بر روی رشد اجتماعی كودكان كم توان ذهنی آموزش پذیر مورد بررسی قرار می گیرد. تعامل مربی- كودك در این شیوه، تعاملی جذاب و پویا می باشد، ضمن آنكه فراهم كردن فضای گرم و صمیمی كه كودك آزادانه بتواند بدون ارزیابی و قضاوت ابراز وجود كند، موجب افزایش توان رفتاری كودك می گردد. در این تحقیق جهت سنجش بهره ذهنی از آزمون ریون سیاه و سفید كودكان و برای اندازه گیری میزان رشد مهارت های اجتماعی از مقیاس رشد اجتماعی واینلند استفاده شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد شیوه های آموزش نمایشی در سطح اطمینان 99% موجب افزایش رشد اجتماعی كودكان كم توان ذهنی آموزش پذیر 9 تا 11 ساله می شود و از طرف دیگر با توجه به میانگینهای محاسبه شده مشخص می گردد كه شیوه آموزش وانمودسازی تخیلی در مقایسه با شیوه آموزش نمایش عروسكی موثرتر است. نتیجه گیری: با توجه به تاثیرات مثبت شیوه های آموزش نمایشی در افزایش رشد اجتماعی كودكان كم توان ذهنی آموزش پذیر، در نظر گرفتن واحد خاصی تحت این عنوان در برنامه آموزشی ویژه این كودكان جهت آموزش مهارتهای اجتماعی مفید می باشد.
كلید واژه: كودكان كم توان ذهنی آموزش پذیر، رشد اجتماعی، روش آموزش نمایشی، نمایش عروسكی، روش وانمود سازی تخیلی

لینک کمکی