فایل ورد (word) مهارت دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان در بررسي وضعيت سلامت بيماران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مهارت دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان در بررسي وضعيت سلامت بيماران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مهارت دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان در بررسي وضعيت سلامت بيماران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مهارت دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان در بررسي وضعيت سلامت بيماران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مهارت دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه علوم پزشكي زنجان در بررسي وضعيت سلامت بيماران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

تعداد صفحات :12

مقدمه: بررسی وضعیت سلامت بیماران، اساس فرایند پرستاری بوده، و یافتن مشكلات آنان برای برنامه ریزی های مراقبتی توسط پرستاران و دانشجویان پرستاری ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین میزان مهارت دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشكی زنجان در بررسی سلامت بیماران در سال 1384 انجام شد.روش ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تمامی دانشجویان سال آخر پرستاری دانشگاه علوم پزشكی زنجان (44 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، كه توسط نمونه ها تكمیل می شد، و چك لیست مشاهده ای بررسی وضعیت سلامت بود كه با حضور پژوهشگران در بخش های كارورزی و مشاهده عملكرد دانشجویان در بررسی وضعیت سلامت تكمیل می گردید. اطلاعات با استفاده از روش های آماری توصیفی، آزمون های آماری t مستقل و آنالیز واریانس یك طرفه در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: بیست درصد از دانشجویان در بررسی سلامت بیماران ضعیف بودند، 2/68 درصد دانشجویان نمره متوسط گرفتند و تنها 4/11 درصد از دانشجویان در بررسی سلامت بیماران دارای مهارت خوبی بودند.نتیجه گیری: اكثر دانشجویان سال آخر رشته پرستاری در بررسی سلامت مهارت كافی نداشتند. بنابراین، همكاری مدیران ارشد پرستاری در وزارت بهداشت، بیمارستان ها، دانشكده ها و مربیان برای برنامه ریزی دقیق برای حل این مشكل ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: بررسی وضعیت سلامت، مهارت، دانشجویان پرستاری

لینک کمکی