فایل ورد (word) مدل سازي با استفاده از معادلات ممان ها براي بررسي نقش تنوع مراکز فعال در سينتيک هموپليمر شدن اتيلن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مدل سازي با استفاده از معادلات ممان ها براي بررسي نقش تنوع مراکز فعال در سينتيک هموپليمر شدن اتيلن دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مدل سازي با استفاده از معادلات ممان ها براي بررسي نقش تنوع مراکز فعال در سينتيک هموپليمر شدن اتيلن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مدل سازي با استفاده از معادلات ممان ها براي بررسي نقش تنوع مراکز فعال در سينتيک هموپليمر شدن اتيلن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مدل سازي با استفاده از معادلات ممان ها براي بررسي نقش تنوع مراکز فعال در سينتيک هموپليمر شدن اتيلن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي)

تعداد صفحات :18

در این مقاله، هموپلیمرشدن اتیلن در حضور کاتالیزور زیگلر - ناتا انجام و با استفاده از معادلات ممان ها مدل سازی شده است. برای مدل سازی، سازوکاری شامل پنج نوع مرکز فعال در نظر گرفته شد که برای هر کدام ثوابت سرعت و محصول تولید شده متفاوت اند. هم چنین، از کاتالیزور MgCl2/AlEl3/TiCl4 نگه داری شده به وسیله سیلیکا برای تولید پلیمر استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل سازی انطباق مناسبی با داده های تجربی نشان می دهند. طبق نتایج، توزیع وزن مولکولی هر نوع مرکز فعال از تابع توزیع فلوری پیروی می کند، در حالی که توزیع وزن مولکولی پلیمر نهایی بدون در نظر گرفتن تنوع مراکز پهن تر از توزیع فلوری است. مراکز مختلف سهم متفاوتی در تولید محصول دارند و مرتبه پلیمرشدن نسبت به غلظت مونومر برای هر نوع از مراکز فعال متفاوت و در کل بزرگ تر از یک است. هیدروژن فعالیت کاتالیزور و وزن مولکولی را کاهش می دهد. اما بر روند پلیمرشدن اثر خاصی نمی گذارد. افزایش مقدار کمک کاتالیزور نیز توزیع وزن مولکولی پلیمر نهایی را پهن می کند. هم چنین، میزان اثرگذاری هیدروژن و کمک کاتالیزور بر مراکز فعال مختلف نیز متفاوت است که این امر با استفاده از داده های مدل سازی کاملا مشهود است.
كلید واژه: پلی اتیلن، کاتالیزور زیگلر - ناتا، مدل سازی، معادلات ممان، هموپلیمرشدن

لینک کمکی