فایل ورد (word) رفتار بهداشت دست در بيمارستان هاي شهرستان سبزوار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رفتار بهداشت دست در بيمارستان هاي شهرستان سبزوار دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رفتار بهداشت دست در بيمارستان هاي شهرستان سبزوار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رفتار بهداشت دست در بيمارستان هاي شهرستان سبزوار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رفتار بهداشت دست در بيمارستان هاي شهرستان سبزوار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: عفونت در محیط های بهداشتی درمانی خطری مهم به شمار می رود و حفاظت از كاركنان و مددجویان در برابر آن از اولویت های پیشگیری در مراكز درمانی می باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی رفتار بهداشت دست در چهار گروه درمانی بیمارستان های شهرستان سبزوار در سال 1384 انجام شد.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی مقطعی و در میان كاركنان درمانی بیمارستان های شهرستان سبزوار انجام شده و حجم نمونه با ضریب اطمینان %95 و احتساب ده درصد ریزش نمونه ها برای هر گروه 25 نفر محاسبه گردید كه در مجموع یكصد نفر حجم نمونه برآورد گردید و به روش غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از چك لیست مشاهداتی لویشام استفاده شد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری آنالیز واریانس، تی، فیشر، مجذور كای و توكی استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد كه رفتار بهداشت دست در گروه داخلی 34.4 درصد در گروه جراحی 21.3 درصد و در گروه ویژه 15.7 درصد و در گروه پزشكان 16.6 درصد بود. در مجموع از 1356 موقعیت رفتار بهداشتی دست میزان بروز رفتار تنها 306 مورد بود. به طور كلی رعایت بهداشت دست در چهار گروه مورد مطالعه 22.6 درصد بود.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد كه رفتار بهداشت دست در كاركنان درمانی حین مراقبت از بیماران در بیمارستان پایین است.
كلید واژه: بهداشت دست، كاركنان درمانی، عفونت های بیمارستانی

لینک کمکی