فایل ورد (word) رفتارهاي اطلاع يابي پزشکان عمومي شهر اردبيل و رويکرد آنها به منابع الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رفتارهاي اطلاع يابي پزشکان عمومي شهر اردبيل و رويکرد آنها به منابع الکترونيکي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رفتارهاي اطلاع يابي پزشکان عمومي شهر اردبيل و رويکرد آنها به منابع الکترونيکي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رفتارهاي اطلاع يابي پزشکان عمومي شهر اردبيل و رويکرد آنها به منابع الکترونيکي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رفتارهاي اطلاع يابي پزشکان عمومي شهر اردبيل و رويکرد آنها به منابع الکترونيکي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: پزشکان عمومی نیازمند منابع اطلاعاتی مختلف و اطلاعات وسیعی هستند تا حوزه وسیع کاری آنها را تحت پوشش قرار دهد. یکی از نکات حیاتی برای پزشکان عمومی دسترسی به موقع به منابع اطلاعاتی بالینی گسترده است. آنها باید به موقع به دامنه وسیعی ازمنابع اطلاعات بالینی که در تشخیص و درمان بیماران موثر است دسترسی داشته باشند. هدف از این مطالعه تعیین فایل ورد (word) رفتارهاي اطلاع يابي پزشکان عمومي شهر اردبيل و رويکرد آنها به منابع الکترونيکي می باشد.روش کار: این مطالعه به روش پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام شد. تعداد 191 پرسشنامه در شهریور 1384 میان پزشکان عمومی شهر اردبیل توزیع و 167 پرسشنامه تکمیل و جمع آوری گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد و بر اساس آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 75% از پزشکان عمومی به اینترنت دسترسی داشتند. بیشتر آنها برای روزآمد کردن اطلاعات خود و حل مسایل درمانی 78.4% به جستجوی اطلاعات می پرداختند. پزشکان عمومی ابتدا از مرجع و سپس با شرکت در دوره های بازآموزی اطلاعات خود را روزآمد می کردند. در بین کانال های رسمی مجلات پزشکی بعد از کتاب بیشترین استفاده را داشت و در بین کانال های غیررسمی بعد از دوره های بازآموزی آنها با شرکت در همایش ها و کنگره ها خود را روزآمد می کردند. 61.7% نداشتن وقت کافی و نزدیک به نیمی از پزشکان عمومی 47.3% نبودن منابع کافی در کتابخانه های مورد مراجعه و 40% عدم آشنایی با بانک های اطلاعاتی را از مشکلات اصلی برای دستیابی به منابع اطلاعاتی ذکر کردند.نتیجه گیری: پزشکان عمومی به اهمیت اینترنت به عنوان ابزار مهم در دستیابی به اطلاعات آگاه هستند ولی هنوز آنرا به عنوان ابزار مهم در پاسخ به پرسش های پیش آمده در هنگام کار استفاده نمی کنند. پزشکان عمومی بیشتر از کتاب و بعد دوره های بازآموزی و در مرتبه ششم از اینترنت برای کسب اطلاعات استفاده می کنند. بیشتر آنها بدلیل عدم آشنایی کافی با اینترنت، منابع الکترونیکی و بانک های اطلاعاتی پزشکی از آنها استفاده نمی کنند. پزشکان عمومی نیازمند آموزش اینترنت، ابزارها و روش های جستجو در وب و بانک های اطلاعاتی پزشکی هستند.
كلید واژه: پزشکان عمومی، رفتار اطلاع یابی

لینک کمکی