فایل ورد (word) بررسي تفكر انتقادي در دانشجويان آموزش مجازي و سنتي رشته كامپيوتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تفكر انتقادي در دانشجويان آموزش مجازي و سنتي رشته كامپيوتر دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تفكر انتقادي در دانشجويان آموزش مجازي و سنتي رشته كامپيوتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تفكر انتقادي در دانشجويان آموزش مجازي و سنتي رشته كامپيوتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تفكر انتقادي در دانشجويان آموزش مجازي و سنتي رشته كامپيوتر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: پیشرفت های گسترده علمی و فن آوری همراه با منسوخ شدن سریع یافته ها و اطلاعات قبلی ملزم نوعی تعلیم است كه در آن دانش آموزان به طور مداوم درگیر یادگیری و حل مساله باشند و از رویارویی با تغییرات لذت ببرند. این مطالعه با هدف مقایسه تفكر انتقادی در دو گروه از دانشجویان آموزش مجازی و سنتی صورت گرفت.روش كار: در این مطالعه مقطعی دو گروه 40 نفری از دانشجویان سال آخر رشته كامپیوتر دانشگاه شیراز (آموزش مجازی) و دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش سنتی) شركت كردند. ابزار گردآوری داده ها، آزمون تفكر انتقادی واتسون و گلیزر بود كه شامل 80 سوال، در پنج بخش مهارت استنباط، تشخیص پیش فرض ها، مهارت نتیجه گیری، تعبیر و تفسیر و مهارت ارزشیابی می باشد.یافته ها: میانگین (انحراف معیار ±) نمره كل تفكر انتقادی در گروه آموزش مجازی (±3.59) 36.77 بیش از گروه آموزش سنتی (±6.94) 35.15 بود اما تفاوت معنی دار آماری نداشتند. در بخش های پنجگانه، تنها در بخش مهارت تعبیر و تفسیر، میانگین نمره گروه آموزش مجازی (9/7) از گروه سنتی (6.95) به طور معنی داری بیشتر بود (P=0.0001).نتیجه گیری: با توجه به تقویت تفكر انتقادی در آموزش های مجازی و نظر به مزایای مختلف این نوع آموزش چون اعتماد به نفس، خود اتكایی و یادگیری مستقل، پیشنهاد می گردد كه این نوع آموزش در كنار آموزش سنتی و یا جایگزین آموزش دروس تئوری در ارایه دروس دانشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: آموزش مجازی، آموزش سنتی، تفكر انتقادی

لینک کمکی