فایل ورد (word) ارتباط الگوي ضربان قلب جنين با تعداد گلبول هاي قرمز هسته دار در خون بند ناف هنگام تولد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط الگوي ضربان قلب جنين با تعداد گلبول هاي قرمز هسته دار در خون بند ناف هنگام تولد دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط الگوي ضربان قلب جنين با تعداد گلبول هاي قرمز هسته دار در خون بند ناف هنگام تولد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط الگوي ضربان قلب جنين با تعداد گلبول هاي قرمز هسته دار در خون بند ناف هنگام تولد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط الگوي ضربان قلب جنين با تعداد گلبول هاي قرمز هسته دار در خون بند ناف هنگام تولد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: در مطالعات قبلی ارتباط احتمالی بین افزایش گلبول های قرمز هسته دار با مدت و شدت آسفیکسی مطرح شده است. هدف مطالعه بررسی ارتباط بین الگوی ضربان قلب جنین با تعداد گلبول های قرمز هسته دار خون بندناف هنگام تولد می باشد.روش بررسی: در یك مطالعه مقطعی، توصیفی - تحلیلی، 322 خانم حامله با جنین ترم و سالم کاندید ختم حاملگی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تمام بیماران در طول لیبر پایش خارجی ضربان قلب جنین (FHR) به طور مداوم صورت گرفت. بر اساس آنالیز الگوی FHR جنین به دو گروه با الگوی طبیعی (شاهد) و یا حداقل یك الگوی غیرطبیعی (عدم وجود -beat to beat variability عدم وجود acceleration مناسب - وجود افت قلب جنین از هر نوع آن) تقسیم شدند. بلافاصله پس از زایمان خون بند نافی از نظر تعداد گلبول های قرمز هسته دار (NRBC) و PH بررسی شد و به صورت جداگانه ثبت و بین دو گروه مقایسه شد.یافته ها: میانگین تعداد NRBC خون بند نافی نوزاد در الگوهای غیرطبیعی Late deceleration،Variable deceleration،Prolonged deceleration و Early decelaration نسبت به گروه شاهد به میزان معنی داری افزایش داشت (به ترتیب 11.88±4.406 و 8.32±1.64 و 10.58±5.366 و 4.11±913.4 در برابر 0.93±1.790، p<0.0001). همچنین میانگین تعداد NRBC خون بند نافی نوزاد در صورت نبود Acceleration یا نبود Beat to Beat variability در مقایسه با گروه شاهد به میزان معنی داری بالاتر بود. (به ترتیب 10.73±5.07 و 13.73±3.58 در برابر 1.47±2.50، p<0.0001). ارتباط معكوس و معنی داری بین آپگار دقیقه پنج و pH خون بندناف با تعداد NRBC خون طناب نافی نوزاد، برقرار بود.نتیجه گیری: احتمالا هیپوکسی جنین مسبب افزایش NRBC خون بند نافی نوزادان و الگوی غیرطبیعی FHR می باشد.
كلید واژه: عفونت ادراری، نوزاد، زردی

لینک کمکی