فایل ورد (word) بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دختر رشته هاي غير علوم پزشكي در زمينه تغذيه با شير مادر در دانشگاههاي دولتي منتخب شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دختر رشته هاي غير علوم پزشكي در زمينه تغذيه با شير مادر در دانشگاههاي دولتي منتخب شهر تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دختر رشته هاي غير علوم پزشكي در زمينه تغذيه با شير مادر در دانشگاههاي دولتي منتخب شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دختر رشته هاي غير علوم پزشكي در زمينه تغذيه با شير مادر در دانشگاههاي دولتي منتخب شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان دختر رشته هاي غير علوم پزشكي در زمينه تغذيه با شير مادر در دانشگاههاي دولتي منتخب شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :12

مقدمه: شیر مادر نه تنها یك غذای كامل برای شیرخوار است بلكه یك مایع فعال و زنده با ویژگی های عدیده است كه علاوه بر تامین رشد جسمی كودك جوابگوی نیازهای عاطفی بوده و در جلوگیری از عفونتها نقش حیاتی دارد. با توجه به اهمیت شیر مادر، تصمیم گیری مادر جهت شیردهی و تداوم آن، تحت تاثیر عواملی چون انگیزه، حمایت خانوادگی، حمایت فرهنگی جامعه، آگاهی مادران قبل و بعد از بارداری و نیز روش شیردهی قرار می گیرد. تعیین آگاهی و نگرش اولین و مهمترین عامل مورد نیاز در طراحی و برنامه ریزی جهت توسعه اجرای روش تغذیه با شیر مادر می باشد كه باید در جامعه شناسایی شود. هدف، تعیین آگاهی و نگرش دانشجویان دختر رشته های غیر پزشكی در زمینه تغذیه با شیر مادر در دانشگاههای دولتی منتخب شهر تهران در سال 1385 بوده است.مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی بود كه آگاهی و نگرش800 نفر از دانشجویان دختر رشته های غیر علوم پزشكی دانشگاه های دولتی شهر تهران در زمینه تغذیه با شیر مادر مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید و تکمیل پرسش نامه ها توسط خود دانشجویان بود. جهت تعیین اعتبار ابزار از روش اعتبار محتوا و جهت تعیین پایایی آن از روش آزمون مجدد استفاده شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای انجام گرفت.یافته ها: نتایج این مطالعه بیانگر این بود که 51.6 درصد دانشجویان دختر که در رشته های غیر علوم پزشکی تحصیل میکنند، دارای آگاهی متوسط و 41.6 درصد دارای آگاهی خوب در رابطه با تغذیه شیر خوار با شیر مادر بودند. بعلاوه، آگاهی دانشجویان رشته های فنی – مهندسی بیش از سایر رشته ها بوده است. همچنین 75.4 درصد دانشجویان نسبت به تغذیه با شیر مادر نگرش مثبت داشتند. بین میانگین رتبه نگرش نمونه ها در سه گروه آگاهی (ضعیف – متوسط - خوب) تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0.01) و آزمون مقایسه چند گانه نشان داد که نمره نگرش مثبت در گروه آگاهی ضعیف کمتر از نمره نگرش در دو گروه آگاهی متوسط و آگاهی خوب بوده است.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه در رابطه با اهمیت دادن دانشجویان به تغذیه با شیر مادر و نگرش مثبت آنان در این رابطه در بعضی از حیطه ها جهت اجرای یک برنامه شیردهی به صورت کاملا موفقیت آمیز نیاز به افزایش آگاهی آنان وجود دارد.
كلید واژه: آگاهی، نگرش، تغذیه با شیر مادر

لینک کمکی