فایل ورد (word) اثرات درماني غضروف کوسه چانه سفيد خليج فارس (Carcharhinus dussumieri) بر سرطان غدد پستاني القا شده با استفاده از دي متيل بنزآنتراسن در موش صحرايي نژاد اسپراگ داولي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثرات درماني غضروف کوسه چانه سفيد خليج فارس (Carcharhinus dussumieri) بر سرطان غدد پستاني القا شده با استفاده از دي متيل بنزآنتراسن در موش صحرايي نژاد اسپراگ داولي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثرات درماني غضروف کوسه چانه سفيد خليج فارس (Carcharhinus dussumieri) بر سرطان غدد پستاني القا شده با استفاده از دي متيل بنزآنتراسن در موش صحرايي نژاد اسپراگ داولي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثرات درماني غضروف کوسه چانه سفيد خليج فارس (Carcharhinus dussumieri) بر سرطان غدد پستاني القا شده با استفاده از دي متيل بنزآنتراسن در موش صحرايي نژاد اسپراگ داولي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثرات درماني غضروف کوسه چانه سفيد خليج فارس (Carcharhinus dussumieri) بر سرطان غدد پستاني القا شده با استفاده از دي متيل بنزآنتراسن در موش صحرايي نژاد اسپراگ داولي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :10

زمینه: در سال های اخیر مصرف غضروف کوسه به دلیل ابتلا نادر کوسه ها به سرطان، محتوای بالای غضروف و وجود ترکیبات مهارکننده رگ سازی، در بیماران سرطانی افزایش یافته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدتوموری غضروف کوسه بر ایجاد و رشد تومور پستانی القا شده با استفاده از دی متیل بنز آنتراسن (DMBA) در موش صحرایی و نیز تاثیر آن بر برخی شاخص های بهبود کیفیت زندگی می باشد.مواد و روش ها: القا تومور با استفاده از ترکیب، 7، 12 دی متیل بنزآنتراسن (DMBA) به میزان 20 میلی گرم برای هر موش و با روش گاواژ انجام شد. غضروف مورد نیاز از ستون فقرات کوسه چانه سفید خلیج فارس (Carcharhinus dussumieri) تهیه شد. 60 قطعه موش صحرایی نژاد اسپراگ داولی به دو گروه 30 تایی شامل درمان همزمان با القا تومور (PRTE) و درمان پس از تثبیت تومور (PSTE) و هر گروه نیز به دو زیر گروه 15 تایی درمان و شاهد (القا تومور بدون درمان) تقسیم شدند. به حیوانات گروه های درمان PRTE (30 روز پس از القا تومور) و PSTE (پس از تثبیت تومور) غضروف کوسه به صورت مخلوط با غذا به میزان روزانه 10 میلی گرم به ازای هر موش به مدت 30 روز داده شد. در روزهای 120، 60، 30 و 200 پس از القا تومور، میانگین وزن گیری، زمان ایجاد، تعداد و حجم تومورهای ایجاد شده ارزیابی و ثبت گردید. یافته ها: تا 2 ماه پس از درمان از نظر تعداد و اندازه تومورها بین گروه درمان PRTE و شاهد آن اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت اما این اختلاف در گروه های درمان PSTE و شاهد PSTE دو ماه پس از درمان معنی دار بود (P<0.05). میانگین وزن گیری در طول دوره درمان در گروه درمان PRTE به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد PRTE بود (P<0.05)، اما در پایان مطالعه اختلاف آماری معنی داری بین میانگین وزن گیری دو گروه مشاهده نشد. در گروه درمان PSTE، تومورها دو ماه پس از درمان به طور قابل توجهی تحلیل رفتند و اختلاف آماری معنی داری بین اندازه، تعداد تومور و میانگین وزن گیری با سایر گروه ها مشاهده شد (P<0.05).نتیجه گیری: مصرف خوراکی غضروف کوسه در موش صحرایی سبب تحلیل تومور پس از تثبیت آن می شود و میانگین وزن گیری به عنوان شاخص بهبود کیفیت زندگی افزایش می یابد، ولی مصرف غضروف کوسه نمی تواند از ایجاد تومور ممانعت نماید. مطالعات بیشتر در خصوص دوز مناسب، عوارض بالینی، روش های موثر تجویز و میزان دسترسی به فرآورده های بیولوژیکی پروتئینی استخراج شده از غضروف کوسه توصیه می شود.
كلید واژه: تومور پستانی، غضروف کوسه، رگ سازی، دی متیل بنزآنتراسن

لینک کمکی