فایل ورد (word) اثر جايگزيني سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهي در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان جهت افزايش اسيدهاي چرب n-3 در بافت ماکول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر جايگزيني سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهي در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان جهت افزايش اسيدهاي چرب n-3 در بافت ماکول دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر جايگزيني سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهي در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان جهت افزايش اسيدهاي چرب n-3 در بافت ماکول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر جايگزيني سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهي در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان جهت افزايش اسيدهاي چرب n-3 در بافت ماکول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر جايگزيني سطوح مختلف روغن بذرک با روغن ماهي در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان جهت افزايش اسيدهاي چرب n-3 در بافت ماکول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :10

زمینه: اثر روغن های دریایی به دلیل دارابودن اسیدهای چرب n-3 روی بسیاری از بیماری ها به اثبات رسیده است. اکثر اثرات بالینی اسیدهای چرب n-3 به دلیل وجود دی کوزاهگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید می باشد که جز در ماهی در هیچ ماده غذایی دیگری تا به حالت یافت نشده است. هدف از این تحقیق استفاده از روغن بذرک (Flaxseed Oil) به عنوان پیش ساخت جهت افزایش دی کوزاهگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید در بافت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) می باشد که در نهایت می تواند موجب جبران کمبود اسیدهای چرب n-3 در سبد غذایی خانوار و گامی مهم در جهت سلامت جامعه باشد.مواد و روش ها: ماهیان قزل آلا با میانگین وزنی 0.240±6.150 گرم به مدت 40 روز در حوضچه های پلی اتیلن به ظرفیت 250 لیتر و آبگیری 150 لیتر به صورت تصادفی و در سه تکرار پرورش یافتند. جیره های غذایی، همسان از نظر ترکیبات و دارای اختلاف در نوع چربی، در چهار سطح 25 درصد، 50 درصد، 75 درصد و 100 درصد جایگزینی روغن بذرک با روغن ماهی تهیه شدند و ماهیان پرورشی بر اساس توده زنده حوضچه ها که هر 20 روز یکبار طی عملیات زیست سنجی تعیین شد، تغذیه گردیدند. در طول دوره پرورش، دمای آب 2±15 درجه سانتی گراد، اسیدیته 7.850-7.500، اکسیژن محلول در حد اشباع، هدایت الکتریکی 2800 میکروموس بر سانتی متر و شوری 1.4 گرم در لیتر اندازه گیری شد. یافته ها: با افزایش سطح روغن بذرک در جیره، درصد چربی خام لاشه، پروتئین لاشه و مجموع اسیدهای چرب n-3 بافت افزایش معنی داری داشت (P<0.05) و بیشترین تغییرات در نوع ایکوزاپنتانوئیک بود. لیکن در وزن نهایی و میزان رشد ماهی ها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (P<0.05).نتیجه گیری: جیره غذایی با 75 درصد روغن بذرک و 25 درصد روغن ماهی علاوه بر تامین نیازهای بیولوژیکی ماهی و جذب بهتر پروتئین، موجب افزایش درصد اسیدهای چرب دی کوزاهگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید تا حدود دو برابر در بافت ماکول می شود.
كلید واژه: قزل آلای رنگین کمان، اسیدهای چرب n-3، روغن بذرک، دی کوزاهگزانوئیک اسید، ایکوزاپنتانوئیک اسید

لینک کمکی