فایل ورد (word) بررسي رابطه نوع زايمان با ديسمنوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه نوع زايمان با ديسمنوره دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه نوع زايمان با ديسمنوره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه نوع زايمان با ديسمنوره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه نوع زايمان با ديسمنوره :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :6

مقدمه: قاعدگی دردناک از مشکلات شایعی است که حدود 50 درصد زنان سنین باروری را تحت تاثیر قرار می دهد. مکانیسم اصلی دیسمنوره بدرستی شناخته نشده است. به نظر می رسدکه زایمان، درد قاعدگی را کاهش می دهد. اما تاثیر نوع زایمان بر کاهش دیسمنوره نا شناخته باقی مانده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه نوع زایمان در زنان دارای دیسمنوره و همچنین مقایسه دیسمنوره در اوایل و اواخر سنین باروری در مراجعین به بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1385 انجام گرفت.مواد و روشها: در این پژوهش تحلیلی گذشته نگر تعداد 160 نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب که در محدوده سنی 44-36 سال قرار داشتند و مشخصات واحدهای پژوهش را داشتند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری فرم اطلاعا ت بود که جهت تعیین اعتبار ابزار از روش اعتبار محتوی استفاده شد و برای پایایی ابزار از روش آزمون مجدداستفاده شد.یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دیسمنوره در زمان ورود به مطالعه نسبت به اوایل سنین باروری، قبل از اولین زایمان، به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود. در زنان دارای دیسمنوره، سابقه سزارین بیشتر از زایمان طبیعی بود و 46.2 درصد زنان دارای دیسمنوره، سابقه سزارین انتخابی داشتند.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش زایمان، دیسمنوره را کاهش می دهد. همچنین دیسمنوره در زنان با سابقه سزارین بیشتر از زایمان طبیعی بود. لذا به نظر می رسد می بایست به مساله زایمان طبیعی تاکید و توجه بیشتری شود.
كلید واژه: دیسمنوره، زایمان، سزارین

لینک کمکی