فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي علايم باليني سکته قلبي در زنان و مردان بستري در بخشهاي سي – سي - يو بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي علايم باليني سکته قلبي در زنان و مردان بستري در بخشهاي سي – سي - يو بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي علايم باليني سکته قلبي در زنان و مردان بستري در بخشهاي سي – سي - يو بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي علايم باليني سکته قلبي در زنان و مردان بستري در بخشهاي سي – سي - يو بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي علايم باليني سکته قلبي در زنان و مردان بستري در بخشهاي سي – سي - يو بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :6

مقدمه: انفارکتوس میوکارد نکروز برگشت ناپذیر عضله قلبی می باشد که معمولا به دنبال انسداد حاد شریان کرونر و قطع ناگهانی جریان خون و اکسیژن به عضله قلب ایجاد می شود. که اکثر بیماران و متخصصین مراقبت بهداشتی از جمله پرستاران به علت عدم آشنایی با تفاوتهای احتمالی علایم سکته قلبی در زنان و مردان نمی توانند علایم را به درستی شناسایی نمایند و این امر موجب از دست رفتن زمان و در نتیجه عوارض و حتی مرگ و میر ناشی از سکته قلبی افزایش می یابد .هدف از این مطالعه توصیفی - مقایسه ای فایل ورد (word) بررسي مقايسه اي علايم باليني سکته قلبي در زنان و مردان بستري در بخشهاي سي – سي - يو بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي سال 1385می باشد .مواد و روشها: در این پژوهش تعداد 330 نمونه شامل 165 نفر زن و 165 نفر مرد به روش مبتنی بر هدف که ویژگیهای واحدهای پژوهش را داشتند انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها شامل: برگه فرم اطلاعاتی، چک لیست علایم و پرسشنامه مک گیل بود که با استفاده از نظرات اساتید اعتبار محتوی و صوری و پایایی آن از روش همسانی درونی با آلفا كرونباخ r=0.82-0.86 تعیین شد.یافته ها: یافته ها نشان داد اطلاعات دموگرافیك در دو گروه همسان شده (P>0.05) و از نظر کیفیت، شدت و الگوی درد در دو جنس از نظر آماری تفاوت معنی داری در زنان و مردان مشاهده نشد (P>0.05). از نظر نوع درد بطور معناداری مردان بیشتر از زنان درد، درد و ناراحتی توام قفسه سینه را داشتند. از طرفی «شروع درد در مكانی بجز قفسه سینه»، «عدم درد و ناراحتی قفسه سینه» و «فقط ناراحتی قفسه سینه» در زنان بیشتر از مردان بود (P=0.02) زنان بطور معنی داری استفراغ، تنگی نفس، خستگی / سستی و اضطراب را به ترتیب با (P=0.02)، (P<0.001)، (P=0.01) و (P<0.001) بیشتر از مردان، و مردان هم به طور معنی داری سكسكه، تعریق زیاد و غش را به ترتیب با (P=0.006)، (P<0.001) و (P=0.01) را بیشتر از زنان تجربه كرده بودند.بحث و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که کیفیت، شدت و الگوی درد سکته قلبی در زنان و مردان تفاوت نداشته است. ولی از نظر علایم، در زنان نشانه هایی نظیر استفراغ، تنگی نفس، خستگی / سستی، اضطراب، درد بین دو كتف و كمر بطور معنی داری بیشتر از مردان بوده و علایمی مثل سكسكه، تعریق زیاد، غش، درد میان و چپ قفسه سینه در مردان بیشتر از زنان بوده است. در زنان انتشار درد از قفسه سینه به كتف، بازوی راست و بین دو كتف بطور معناداری بیشتر از مردان بوده و در مردان انتشار درد از قفسه سینه به كتف و بازوی چپ، كتف و بازوی هر دو طرف، ساعد و دست هر دو سمت بیشتر از زنان بوده است. در مردان فقط درد سینه، درد و ناراحتی توام قفسه سینه و در زنان فقط ناراحتی سینه، عدم درد و ناراحتی سینه و شروع درد در مكانی به جز قفسه سینه تجربه شده بود.
كلید واژه: سکته قلبی، علایم سکته قلبی، سکته قلبی در زنان

لینک کمکی