فایل ورد (word) ابزارهاي بيوفيزيولوژيک: نقدي بر پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ابزارهاي بيوفيزيولوژيک: نقدي بر پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ابزارهاي بيوفيزيولوژيک: نقدي بر پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ابزارهاي بيوفيزيولوژيک: نقدي بر پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ابزارهاي بيوفيزيولوژيک: نقدي بر پايان نامه هاي کارشناسي ارشد پرستاري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :8

مقدمه: استفاده از ابزارهای بیوفیزیولوژیک یکی از روش های رایج اندازه گیری متغیرهای مورد پژوهش در مطالعات علوم پزشکی است. به منظور بدست آوردن اطلاعاتی معتبر و پایا، استفاده از این ابزارها و در نظر گرفتن اصول استفاده از آنها بسیار مهم است. در این مقاله انواع ابزارهای بیوفیزیولوژیک و نحوه اندازه گیری در پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی و نقد نحوه اندازه گیری اعتبار (صحت) و پایایی (دقت) ابزارهای بیوفیزیولوژیک استفاده شده در پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است.مواد و روشها: در این مطالعه 343 پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری و 166 پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تعیین پایان نامه هایی که در آنها از ابزارهای بیوفیزیولوژیک استفاده شده بود، قسمت ابزارهای بیوفیزیولوژیک و نحوه اندازه گیری اعتبار و پایایی پایان نامه های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که از 509 پایان نامه، فقط در 48 مورد (9.4 درصد) از ابزارهای اندازه گیری بیوفیزیولوژیک استفاده شده است. بررسی نشان داد که پژوهشگران جهت تعیین صحت، انتخاب، دقت (کالیبراسیون)، انتخاب، حساسیت و خطای دستگاه های مورد استفاده در پژوهش خود به اصول علمی توجه نکرده اند.بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از عدم توجه کافی پژوهشگران به صحت و دقت در هنگام استفاده از ابزارهای بیوفیزیولوژیک می باشد. لذا پژوهشگران می بایست با توجه به اهمیت استفاده از این نوع ابزارها در مطالعات به صحت و دقت آنها بپردازند.
كلید واژه: ابزارهای بیوفیزیولوژیک، پایان نامه های پرستاری، پایان نامه های مامایی

لینک کمکی