فایل ورد (word) حساسيت آنتي بيوتيکي ميکروارگانيسم هاي عفونت زاي دستگاه ادراري در بيماران بزرگسال سرپايي در شهر بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) حساسيت آنتي بيوتيکي ميکروارگانيسم هاي عفونت زاي دستگاه ادراري در بيماران بزرگسال سرپايي در شهر بوشهر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) حساسيت آنتي بيوتيکي ميکروارگانيسم هاي عفونت زاي دستگاه ادراري در بيماران بزرگسال سرپايي در شهر بوشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) حساسيت آنتي بيوتيکي ميکروارگانيسم هاي عفونت زاي دستگاه ادراري در بيماران بزرگسال سرپايي در شهر بوشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) حساسيت آنتي بيوتيکي ميکروارگانيسم هاي عفونت زاي دستگاه ادراري در بيماران بزرگسال سرپايي در شهر بوشهر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :8

زمینه: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی شناخته شده در بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان است. از این رو شناخت عوامل مولد این عفونت و درمان صحیح آن، از به وجود آمدن عوارض مربوط به این بیماری جلوگیری می کند. هدف از مطالعه حاضر، شناخت حساسیت آنتی بیوتیکی میکروارگانیسم های شایع به وجود آورنده عفونت ادراری در شهر بوشهر در سال 1385 است.مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته نگر، نمونه ادراری 2000 بیمار مراجعه کننده به صورت سرپایی به آزمایشگاه های معتبر سطح شهر بوشهر در سال 1385 جمع آوری گردید و نتایج حاصل از کشت ادراری پس از مطابقت با نتایج آنالیز ادراری و حذف موارد با آنالیز ادراری نرمال، مورد استفاده قرار گرفت و نتایج حاصل از سنجش حساسیت ضدمیکروبی عوامل مولد عفونت ادراری که به روش disc diffusion انجام شده بود، ثبت گردید.یافته ها: شیوع عفونت ادراری در زنان (85.8 درصد) بالاتر بود. شایع ترین عوامل مولد عفونت ادراری، اشرشیاکلی (40.2 درصد) و سپس استافیلوکوک ها (23.7 درصد) بودند؛ سایر ارگانیسم ها شامل کلبسیلا (20.8 درصد) و انتروباکتر (12.0 درصد) به ترتیب رده های بعدی را به خود اختصاص دادند. در 3.4 درصد از بیماران، گروهی از میکروارگانیسم ها شامل سراشیا، سودوموناس، سیتروباکتر، اسینتوباکتر و پروتئوس جداشدند که تحت عنوان گروه متفرقه نام گذاری شدند. اشرشیاکلی که شایع ترین عامل مولد عفونت ادراری بود، بیشترین حساسیت ضدمیکروبی را نسبت به نسل 3 سفالوسپورین ها (88.1 درصد) و بیشترین مقاومت را نسبت به وانکومایسین (97.1 درصد) داشته است. گروه استافیلوکوک ها حساسیت قابل توجه ای نسبت به آمینوگلیکوزیدها (94.3 درصد) و بیشترین میزان مقاومت را نسبت به نسل 3 سفالوسپورین ها (67.4 درصد) از خود نشان داد.نتیجه گیری: شایع ترین عامل مولد عفونت ادراری در شهر بوشهر اشرشیاکلی است که حساسیت قابل توجهی نسبت به نسل 3 سفالوسپورین ها دارد و دومین ارگانیسم شایع که استافیلوکوک ها هستند نیز بالاترین حساسیت ضدمیکروبی را نسبت به آمینوگلیکوزیدها دارند.
كلید واژه: عفونت ادراری، حساسیت آنتی بیوتیکی، بزرگسالان، اشریشیاکلی، استافیلوکوک

لینک کمکی