فایل ورد (word) اپيدميولوژي آسيب هاي چشمي ناشي از حوادث شغلي در اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اپيدميولوژي آسيب هاي چشمي ناشي از حوادث شغلي در اصفهان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اپيدميولوژي آسيب هاي چشمي ناشي از حوادث شغلي در اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اپيدميولوژي آسيب هاي چشمي ناشي از حوادث شغلي در اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اپيدميولوژي آسيب هاي چشمي ناشي از حوادث شغلي در اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :12

زمینه: آسیب های شغلی از نظر اجتماعی و اقتصادی از مشکلات جوامع بشری می باشند که صنعتی شدن جوامع خصوصا در کشورهای در حال توسعه باعث تشدید این امر شده است. این مطالعه به منظور بررسی توزیع فراوانی انواع آسیب های چشمی ناشی از حوادث شغلی در اصفهان انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی می باشد که به صورت مقطعی، بر روی مراجعه کنندگان به اورژانس چشم مرکز پزشکی فیض اصفهان انجام پذیرفت. تمام بیماران دچار آسیب های چشم که آسیب آنها در محل کار ایجاد شده بود و برای اولین بار مراجعه نموده بودند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ثبت آسیب چشمی ایالات متحده آمریکا و نیز معاینه کامل چشمی جمع آوری گردید. یافته ها: از 1610 مراجعه کننده به اورژانس چشم در طی انجام مطالعه، تعداد 450 نفر (27.9 درصد) مبتلا به حوادث شغلی چشم بودند [447 نفر مرد (99.3 درصد) و 3 نفر زن (0.7 درصد)]. میانگین سنی بیماران 30.4 سال (دامنه: 62-15 سال) بدست آمد. 202 نفر (44.9 درصد) از آسیب دیدگان شغلی در سنین بین 30-21 سال بودند و از نظر تحصیلات 162 نفر (36 درصد) از آنان در مقطع راهنمایی قرار داشتند. تعداد 110 نفر (24.4 درصد) آسیب دیدگان جوشکار بودند. براده فلز، شایع ترین (70.2 درصد) عامل آسیب به چشم بود و جسم خارجی قرنیه، شایع ترین (62.2 درصد) آسیب شغلی چشم شناخته شد. میزان استفاده از وسیله ایمنی چشم در زمان بروز حاثه 19.6 درصد بوده است. تعداد 68 نفر 15.1) درصد) آسیب دیدگان، در رابطه با اصول ایمنی چشم ضمن انجام کار، آموزش دیده بودند و 12 نفر 2.8) درصد) بیماران پس از پایان درمان دچار کاهش دید شدند.نتیجه گیری: آسیب های چشمی ناشی از حوادث شغلی، از اورژانس های شایع چشم در اصفهان می باشد و براده فلز شایع ترین عامل آسیب به چشم بوده و آسیب به قرنیه شایع ترین نوع آسیب در آسیب های چشمی حوادث شغلی در اصفهان می باشد. از این رو، تشویق کارگران در مورد استفاده از عینک های محافظ و افزایش آگاهی آنان در مورد استفاده صحیح وسایل ایمنی، گامی موثر در جهت پیشگیری از حوادث شغلی چشم می باشد.
كلید واژه: آسیب های شغلی چشم، بهداشت کار، بهداشت حرفه ای، حوادث شغلی

لینک کمکی