فایل ورد (word) بررسي تغييرات علايق جنسي در دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تغييرات علايق جنسي در دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تغييرات علايق جنسي در دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تغييرات علايق جنسي در دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تغييرات علايق جنسي در دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :10

مقدمه: به تغییرات جسمی و روحی حاصل در دوران حاملگی از موضوعات مورد توجه بهداشت جنسی دوران حاملگی است. چهار الگو برای علایق جنسی دوران بارداری مطرح شده است که شامل: 1- افزایش علایق جنسی در طی دوران بارداری 2- کاهش میل جنسی در سه ماهه اول و افزایش نسبی درسه ماهه دوم و کاهش در سه ماهه سوم 3- کاهش علایق جنسی در دوران بارداری 4- فقدان. این پژوهش با هدف تعیین تغییرات علایق جنسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1385 انجام شد.مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که بر روی 400 نفر زن باردار مراجعه کننده به درمانگاههای مراقبت بارداری که بر اساس نمونه گیری سهمیه ای در بیمارستانها و تصادفی ساده داخل بیمارستانها انتخاب شدند، صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن به روش آزمون مجدد اندازه گیری شد. جمع آوری اطلاعات توسط کارشناس ارشد مامایی انجام شد. سپس داده ها استخراج و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 13 پردازش آماری گردید. (سطح معناداری 0.05 و فاصله اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شد).یافته ها: سن زنان 26.1±4.8 سال سن همسر آنها 31.6±5.7 سال و مــدت ازدواج 5.9±4.8 سال بود 3 درصد زنان سه ماهه اول و 28.8 درصد سه ماهه دوم و 68.2 درصد سه ماهه سوم بودند. 61 درصد مشکل خاص در حاملگی نداشتند. 58 درصد رابطه جنسی دوران بارداری را ناخوشایند می دانستند. 96 درصد مادران سه ماهه اول و 92.2 درصد مادران سه ماهه دوم و 94.1 درصد مادران سه ماهه سوم لذت کمتری از رابطه جنسی نسبت به قبل از بارداری می بردند. 83.2 در مورد مادران سه ماهه اول و 80 درصد مادران سه ماهه دوم و 77 درصد مادران سه ماهه سوم کاهش دفعات رابطه جنسی داشتند. 50 درصد مادران سه ماهه اول و 41.7 درصد مادران سه ماهه دوم و 56 درصد مادران سه ماهه سوم تحریک جنسی کمتر نسبت به قبل از بارداری داشتند. 75 درصد مادران سه ماهه اول 57.4 در مورد مادران سه ماهه دوم و 62.3 درصد مادران سه ماهه سوم کاهش در میل جنسی نسبت به قبل از بارداری داشتند. 49.25 درصد مادران رابطه جنسی را غیر موثر بر حاملگی می دانستند.بحث و نتیجه گیری: کاهش علایق جنسی در حاملگی وجود دارد. لذا، آموزش و مشاوره صحیح برای تطابق بهتر زوجین جهت کاهش مشکل یا کاهش عوارض ناشی از آن پیشنهاد می شود.
كلید واژه: بارداری، میل جنسی با تحریک جنسی، علایق جنسی

لینک کمکی