فایل ورد (word) مقايسه باورهاي ارتباطي زنان مراجعه کننده به مراکز قضايي و زنان مايل به ادامه زندگي مشترک شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه باورهاي ارتباطي زنان مراجعه کننده به مراکز قضايي و زنان مايل به ادامه زندگي مشترک شهر تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه باورهاي ارتباطي زنان مراجعه کننده به مراکز قضايي و زنان مايل به ادامه زندگي مشترک شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه باورهاي ارتباطي زنان مراجعه کننده به مراکز قضايي و زنان مايل به ادامه زندگي مشترک شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه باورهاي ارتباطي زنان مراجعه کننده به مراکز قضايي و زنان مايل به ادامه زندگي مشترک شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :10

این پژوهش با هدف مقایسه بین باورهای ارتباطی زنان مراجعه کننده به مراکز قضایی و زنان مایل به ادامه زندگی مشترک شهر تهران انجام گرفته است. 50 زن مراجعه کننده به مراکز قضایی و 50 زن مایل به ادامه زندگی مشترک به شیوه نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. میانگین سنی شرکت کنندگان 36 و انحراف استاندارد سن آنها 6/9 است. هر دو گروه به سیاهه باورهای ارتباطی (IRB) و پرسشنامه ویژگی های شخصی پاسخ دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ویژگی های شخصی شرکت کنندگان اعم از آنهایی که در آستانه جدایی هستند و آنهایی که مایل به ادامه زندگی مشترک هستند رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین دو گروه از نظر نمره کل باورهای ارتباطی (P<0.008، t=2.71) و خرده مقیاس باور به تخریب کنندگی مخالفت (P<0.001، t=3.37) و باور به عدم تغییرپذیری همسر (P<0.002، t=3.14) تفاوت معنی داری وجود دارد. سه فرضیه دیگر که مربوط به توقع ذهن خوانی، باور به کمال گرایی جنسی و باور به تفاوت جنسیتی است، تایید نشد. نتایج بدست آمده تاییدکننده یافته های تحقیقات قبلی درباره نقش مهم باورهای ارتباطی در سازگاری زندگی زناشویی است.
كلید واژه: باروهای ارتباطی، زن، ویژگی های شخصی، طلاق

لینک کمکی