فایل ورد (word) رابطه باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه خانواده پژوهي

تعداد صفحات :13

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد (word) رابطه باورهاي ارتباطي با احساسات مثبت نسبت به همسر با روش همبستگی اجرا شده است. نمونه پژوهش شامل 121 زوج دانشجو که حدود 2 سال از عقد آنان گذشته است با روش نمونه گیری در دسترس در پژوهش شرکت داده شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه احساسات مثبت (PFQ) و سیاهه باورهای ارتباطی (RBI) هستند که هر دو پرسشنامه به طور جداگانه توسط زنان و شوهران شرکت کننده در پژوهش پاسخ داده شد. اطلاعات جمع آوری شده با آزمون های آماری باور بهرگرسیون چند متغیره و t مستقل مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد A باور به تغییرناپذیری همسر @پیش بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت به همسر است. A کمال گرایی جنسی @ در مردان پیش بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت به همسر هم در مردان هم در زنان است. باورهای غیرمنطقی A تفاوت های جنسیتی @ در زنان پیش بینی کننده معتبر برای احساسات مثبت نسبت به همسر در زنان و مردان است و باور به A تخریب کنندگی مخالفت @ و A توقع ذهن خوانی @ در زنان پیش بینی کننده نگرش مثبت آنان نسبت به همسران شان است. نتایج همچنین نشان داد که باور به تخریب کنندگی مخالفت در زنان به طور معناداری بیشتر از مردان است.
كلید واژه: باورهای ارتباطی، احساسات مثبت، دانشجو

لینک کمکی