فایل ورد (word) بررسي رابطه تاثير خشونت خانگي با وضعيت شيردهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه تاثير خشونت خانگي با وضعيت شيردهي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه تاثير خشونت خانگي با وضعيت شيردهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه تاثير خشونت خانگي با وضعيت شيردهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه تاثير خشونت خانگي با وضعيت شيردهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :10

مقدمه: خشونت خانگی علیه زنان در حال حاضر بطور وسیعی به عنوان مشکل مهم سلامت عمومی تشخیص داده شده است. خشونت در بارداری می تواند علاوه بر پیامدهای متعدد بر زن باردار، سلامت جنین فعلی و کودک بعدی او را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. شواهد نشان می دهد که خشونت در بارداری همچنین می تواند قابلیت شیردهی زنان را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش تعیین رابطه خشونت خانگی با وضعیت شیردهی است.مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی آینده نگر است. نمونه ها شامل 240 زن بارداری بودند که مراقبت بارداری را در این مرکز دریافت کردند و مشخصات واحدهای پژوهش را داشتند. نمونه گیری در دو مرحله انجام شد. ابتدا زنان باردار در ماه آخر بارداری از نظر وجود یا عدم خشونت در بارداری با استفاده از پرسشنامه غربالگری خشونت بررسی شدند و به دو گروه خشونت دیده و خشونت ندیده تقسیم شدند. سپس از نظر وضعیت شیردهی در هفته 6-4 پس از زایمان پیگیری شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شد. پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و پایایی از طریق آلفای کرونباخ و آزمون مجدد اندازه گیری شد. در این پژوهش ضریب آلفا کرونباخ برای حیطه های مختلف پرسشنامه 0.85 بود. پایایی پرسشنامه خشونت با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن در دوبار اندازه گیری r=0.90 به دست آمد.یافته ها: میزان شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر، تغذیه ترکیبی و تغذیه مصنوعی در 4 هفته اول پس از زایمان به ترتیب 52.1 درصد، 47.5 درصد و 4 درصد بود. نتایج نشان داد که نوع تغذیه در زنان تجربه کننده خشونت عاطفی و جنسی در مقایسه با زنان بدون خشونت تفاوت معنی داری نداشت، اما در زنان تجربه کننده خشونت فیزیکی به طور معنی داری تغذیه انحصاری با شیر مادر نسبت به تغذیه ترکیبی و تغذیه مصنوعی کمتر بود (P=0.006).بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که خشونت فیزیکی در بارداری با وضعیت شیردهی ارتباط دارد. ماماها برای شناسایی و مداخله جهت تشویق و افزایش موفقیت بیشتر در امر شیردهی جایگاه کلیدی دارند.
كلید واژه: خشونت خانگی، بارداری، تغذیه با شیر

لینک کمکی