فایل ورد (word) رابطه کيفيت زندگي کاري با ميزان بهره وري مديريت بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران؛ 1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه کيفيت زندگي کاري با ميزان بهره وري مديريت بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران؛ 1387 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه کيفيت زندگي کاري با ميزان بهره وري مديريت بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران؛ 1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه کيفيت زندگي کاري با ميزان بهره وري مديريت بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران؛ 1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه کيفيت زندگي کاري با ميزان بهره وري مديريت بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران؛ 1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :8

مقدمه: امروزه کیفیت زندگى کارى به عنوان یک مفهوم جهانى در مرحله مدیریت منابع انسانى و توسعه سازمانى مورد تامل قرار گرفته و تامین و ارتقاى آن کلید اصلى موفقیت مدیریت هر سازمان به شمار مى رود و بهره ورى نیز به عنوان عامل کلیدى توسعه اقتصادى کشور ها محسوب مى شود.روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مدیران بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران (N=10) میباشد. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه مرتبط با شاخص هاى کیفیت زندگى کارى و بهره ورى می باشد.یافته ها: در بین شاخص های کیفیت زندگی کاری، فضای کاری در سازمان با میانگین 3.72 در بالاترین وضعیت و طراحی شغل با میانگین 2.9 در پایین ترین وضعیت مى باشند و مشارکت در تصمیم گیری با ضریب همبستگی 0.858 وPvalue=0.002 از نظر آماری بالاترین میزان همبستگی را را با کیفیت زندگی کاری نشان می دهد و امتیازات مادی با ضریب همبستگی 0.358 و Pvalue=0.31 ارتباط معناداری را با شاخص کیفیت زندگی کاری نشان نداد. از طرف دیگر با توجه به میانگین به دست آمده بین مولفه های بهره وری شناخت شغل با میانگین 4.4 در بالاترین وضعیت و بازخور عملکرد با میانگین 2.3 در پایین ترین وضعیت می باشند و مولفه توانایی با ضریب همبستگی 0.664 وPValue=0.036 همبستی مثبت و معناداری را با مولفه بهره وری نشان داد.نتیجه گیری: بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری مدیریت در بیمارستان های تامین اجتماعی استان تهران رابطه معناداری وجود دارد.
كلید واژه: كیفیت زندگی کاری، بیمارستان، بهره وری، مدیریت، سازمان تامین اجتماعی

لینک کمکی