فایل ورد (word) ارزيابى عملکرد رهبرى در بيمارستان هاى خرم آباد بر اساس سيستم خودسنجى؛ 1386

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابى عملکرد رهبرى در بيمارستان هاى خرم آباد بر اساس سيستم خودسنجى؛ 1386 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابى عملکرد رهبرى در بيمارستان هاى خرم آباد بر اساس سيستم خودسنجى؛ 1386  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابى عملکرد رهبرى در بيمارستان هاى خرم آباد بر اساس سيستم خودسنجى؛ 1386،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابى عملکرد رهبرى در بيمارستان هاى خرم آباد بر اساس سيستم خودسنجى؛ 1386 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: شواهد حاکى از عدم استفاده مدیران بیمارستان های کشور از ابزاری استاندارد برای سنجش عملکرد رهبری و شناسایی نقاط قوت و ضعف جهت طراحی پروژه های بهبود است. هدف این پژوهش آن است سنجش عملکرد رهبری در بیمارستان های خرم آباد است؛ تا به ترویج استفاده از سیستم خودسنجی جهت افزایش بهره گیری از پتانسیل رهبری به عنوان مهمترین عامل بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی کمک کند.روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی است. جامعه پژوهش بیمارستان های خرم آباد و دو رده مدیران ارشد و میانی آنها بود. برای جمع آوری داده ها از روش کارگاهی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد Simply Better بوده و از اعتبار و روایى لازم برخودار است. از هر یک از بیمارستان های دانشگاهی، خصوصی و تامین اجتماعی، یک بیمارستان با استفاده از روش نمونه گیری ساده در نمونه پژوهش گنجانده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی ارایه شد.یافته ها: میانگین امتیازات بیمارستان هاى دانشگاهى، تامین اجتماعى، و خصوصى در بعد «رهبرى سازمانی» به ترتیب 26 درصد، 32 درصد و 21 درصد؛ در بعد «مسوولیت عمومى و شهروندی» به ترتیب 29 درصد، 39 درصد و 18 درصد؛ و در بعد «خلاقیت، مخاطره و نوآوری» به ترتیب 26 درصد، 32 درصد و 22 درصد بود.نتیجه گیری: بیمارستان هاى دانشگاهی و خصوصی پیشرفت و بهبود مداوم را در تعداد کمی از فرایندهای رهبری خود آغاز کرده اند. در حالى که بیمارستان تامین اجتماعی پیشرفت و بهبود مداوم را در طیف گسترده ای از فرایندهای رهبری اجرا کرده است. با توجه به این که رهبرى نیروى محرکه و پیشبرنده سایر عوامل دستیابى به کیفیت مى باشد، پیشنهاد مى شود بیمارستان ها نسبت به مستندسازی فرایندهای رهبری، تدوین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان پیشرفت آنها، پایش شاخص ها به طور مستمر، شناسایى نقاط قوت وضعف و زمینه هاى بهبود و اجراى پروژه هاى بهبود اقدام نمایند.
كلید واژه: ارزیابی عملكرد، رهبری، خودسنجی

لینک کمکی