فایل ورد (word) ديدگاه کارکنان مدارک پزشکي نسبت به مهارت هاي لازم در بخش مدارک پزشکي (بيمارستان هاى آموزشى، درمانى دانشگاه علوم پزشکى تبريز؛ 1386)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ديدگاه کارکنان مدارک پزشکي نسبت به مهارت هاي لازم در بخش مدارک پزشکي (بيمارستان هاى آموزشى، درمانى دانشگاه علوم پزشکى تبريز؛ 1386) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ديدگاه کارکنان مدارک پزشکي نسبت به مهارت هاي لازم در بخش مدارک پزشکي (بيمارستان هاى آموزشى، درمانى دانشگاه علوم پزشکى تبريز؛ 1386)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ديدگاه کارکنان مدارک پزشکي نسبت به مهارت هاي لازم در بخش مدارک پزشکي (بيمارستان هاى آموزشى، درمانى دانشگاه علوم پزشکى تبريز؛ 1386)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ديدگاه کارکنان مدارک پزشکي نسبت به مهارت هاي لازم در بخش مدارک پزشکي (بيمارستان هاى آموزشى، درمانى دانشگاه علوم پزشکى تبريز؛ 1386) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :8

مقدمه: پیشرفت هاى علوم پزشکى و فناورى اطلاعات، سازمان هاى ارایه کننده خدمات سلامت را به محیط هاى رقابتى و مشترى گرا مبدل کرده است. در چنین محیط هایى فرصت هاى زیادى در اختیار متخصصان مدارک پزشکى قرار مى گیرد که فقط براى کسانى قابل استفاده است که داراى مهارت هاى لازم باشند. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه کارکنان مدارک پزشکی درباره مهارت های لازم در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهاى آموزشى و درمانى دانشگاه علوم پزشکى تبریز بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفى - مقطعى در سال 1386 انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه 12 مسوول بخش مدارک پزشکی و 48 نفر از کارکنان بخش مدارک پزشکی در 12 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکى تبریز (60 نفر) است. داده ها از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از متون موجود و با مراجعه حضوری به مراکز جمع آوری گردید. اولویت بندی مهارت های مورد نیاز با توجه به پاسخ نمونه ها و نمره گذاری انتخاب های پنج گانه صورت گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار آمارى SPSS انجام شد.یافته ها: اکثر پاسخ دهندگان مونث (73 درصد)؛ میانگین سابقه کارى 6 پاسخ دهندگان 8 سال بود. مهمترین مهارت هاى لازم براى کارکنان مدارک پزشکى به تفکیک سه نوع مهارت اصلى به ترتیب عبارت بودند از: مهارتهاى عمومى (شامل توانایى به کارگیرى رایانه، سرعت عمل همراه با سرعت بالا، مسوولیت پذیرى، خود یاد گیرى و مدیریت تغییر)، مهارتهاى ارتباطى (شامل توانایى ارتباط با مدیران، بیماران، پزشکان)، و مهارتهاى اختصاصى (شامل گزارش دهى، پردازش داده ها، مستند سازى، آشنایى با HIS، بازیابى اطلاعات و کد گذارى صحیح).نتیجه گیری: نیاز حیاتی نظام سلامت به اطلاعات و حرکت به سوی پرونده الکترونیک سلامت باعث شده که کارکنان بخش مدارک پزشکی به مهارت های جدیدی نیاز داشته باشند. بازنگری دروس دوره های آموزشی و برگزاری دوره های ضمن خدمت جهت کسب مهارت های مود نیاز و تغییر روش مدیریتی از پرونده کاغذی به پرونده الکترونیک سلامت ضروری ست.
كلید واژه: مهارت ها، کارکنان مدارک پزشکی، مدیریت اطلاعات سلامت

لینک کمکی