فایل ورد (word) بررسي ارتباط آنمي با شدت خستگي و کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ارتباط آنمي با شدت خستگي و کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ارتباط آنمي با شدت خستگي و کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ارتباط آنمي با شدت خستگي و کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ارتباط آنمي با شدت خستگي و کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: در بیماران مبتلا به سرطان، خصوصا بیماران تحت شیمی درمانی، آنمی شایع است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح هموگلوبین با شدت خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد.روش بررسی: در مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر از روش نمونه گیری غیر احتمالی مبتنی بر هدف استفاده گردید. 121 بیمار سرپایی مبتلا به سرطان در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات به شیوه مصاحبه جمع آوری گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، فرم انتخاب نمونه، فرم مشخصات دموگرافیک، فرم مربوط به اطلاعات بیماری و درمان، مقیاس شدت خستگی و پرسش نامه 30 سوالی سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان بود. سطح هموگلوبین از پرونده پزشکی بیماران به دست آمد. درجه بندی شدت آنمی بر اساس سطح هموگلوبین و مطابق با طبقه بندی انجمن ملی سرطان انجام شد.یافته ها: میزان شیوع آنمی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی 63.6 درصد بود. 57 درصد بیماران آنمی خفیف و 6.4 درصد آنمی متوسط تا شدید داشتند .تفاوت آماری معنی داری در میانگین شدت خستگی (P<0.001) و کیفیت زندگی (P=0.003) بر حسب سطح هموگلوبین خون وجود داشت. همبستگی منفی و معنی داری بین سطح هموگلوبین با کیفیت زندگی و شدت خستگی وجود داشت (P<0.001).نتیجه گیری: آنمی در مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی شایع است و طی شیمی درمانی، کاهش سطح هموگلوبین با افزایش شدت خستگی و کاهش کیفیت زندگی همراه است. پرستاران با مداخلات مناسب وآموزش اقدامات خود مراقبتی به بیمار می توانند به کاهش آنمی و خستگی و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی کمک نمایند.
كلید واژه: آنمی، سرطان، شیمیدرمانی، خستگی، کیفیت زندگی

لینک کمکی