فایل ورد (word) بررسي فراواني اختلال ديد رنگ در دانشجويان باليني و دستياران دانشکده دندان پزشکي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي فراواني اختلال ديد رنگ در دانشجويان باليني و دستياران دانشکده دندان پزشکي اصفهان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي فراواني اختلال ديد رنگ در دانشجويان باليني و دستياران دانشکده دندان پزشکي اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي فراواني اختلال ديد رنگ در دانشجويان باليني و دستياران دانشکده دندان پزشکي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي فراواني اختلال ديد رنگ در دانشجويان باليني و دستياران دانشکده دندان پزشکي اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :8

مقدمه: یکی از عوامل موثر در زیبایی دندانها، تطابق رنگ آنها با دندانهای طبیعی است که دید صحیح رنگ در ایجاد آن اهمیت بسزائی دارد. وجود هرگونه نقص در تشخیص رنگ در درمانگر می تواند باعث عدم تشخیص صحیح، درمان نامطلوب و نارضایتی بیمار گردد. هدف این پژوهش ارزیابی فراوانی اختلال دید رنگ بین دانشجویان دوره عمومی و تخصصی دندان پزشکی بود.مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی تحلیلی باروش نمونه گیر ی آسان روی 252 نفر از دانشجویان دوره بالینی و دستیاران تخصصی دانشکده دندان پزشکی اصفهان انجام شد. داده ها از طریق چک لیست با ابزار استاندارد کور رنگی «Ishihara» گردآوری شد. این چک لیست شامل 11 صفحه و مشخص کننده سالم یا مبتلا بودن فرد به نقص در تشخیص رنگ می باشد. اطلاعات حاصله با نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفیChi-Square و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (a=0.05).یافته ها: اختلال دید رنگ در 10 نفر (4 درصد) مشاهده شد و شیوع آن در بین آقایان 3.6 درصد و خانم ها 0.4 درصد بود. تعداد 19 نفر (7.5 درصد) در یکی از بستگان درجه اول اختلال دید رنگ داشتند. 60 نفر (23.8 درصد) آنها نزدیک بین بوده و 51 نفر (20.2 درصد) آستیگماتیسم بودند. 6 نفر (2.4 درصد) آن ها دوربینی داشته و 3 نفر 1.2 درصد به اختلال شبکوری مبتلا بودند.نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، اختلال در تشخیص رنگ نسبتا شایع می باشد. بنابراین انجام آزمون مربوطه برای دندان پزشکان و افرادی که با انتخاب رنگ سر و کار دارند ضروری به نظر میرسد.
كلید واژه: اختلال دید، رنگ، دندان پزشکی، زیبایی

لینک کمکی