فایل ورد (word) بررسي صحت روش دمرجيان در تخمين سن تقويمي از روي سن دنداني در افراد 9- 3 ساله در شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي صحت روش دمرجيان در تخمين سن تقويمي از روي سن دنداني در افراد 9- 3 ساله در شهر اصفهان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي صحت روش دمرجيان در تخمين سن تقويمي از روي سن دنداني در افراد 9- 3 ساله در شهر اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي صحت روش دمرجيان در تخمين سن تقويمي از روي سن دنداني در افراد 9- 3 ساله در شهر اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي صحت روش دمرجيان در تخمين سن تقويمي از روي سن دنداني در افراد 9- 3 ساله در شهر اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :9

مقدمه: تخمین سن هر فرد از طریق بررسی تکامل جسمانی او با بررسی معیارهایی چون سن استخوانی، زمان شروع قاعدگی، اندازه بدن، قد و کلسیفیکاسیون دندانی امکان پذیر است. از میان روش های مختلف، روش دمرجیان قابل اعتماد ترین روش است. هدف این مطالعه ارزیابی دقت تخمین سن دندانی به روش دمرجیان در کودکان 3- 9 ساله شهر اصفهان بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی - تحلیلی از روش دمرجیان و از رادیوگرافی کودکان 9- 3 ساله استفاده شد. طبق روش دمرجیان 7 دندان دایمی سمت چپ پایین توسط 2 نفر رادیولوژیست بررسی شده و با 8 مرحله ی تکاملی دمرجیان تطبیق داده شدند. شاخص نهایی برای هر نمونه انتخاب و توسط منحنی های استاندارد شاخص نهایی بلوغ به سن دندانی تبدیل شد. داده ها با نرم افزار SPSS و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی شدند (a=0.05).یافته ها: ضریب همبستگی بین سن واقعی و تخمینی در پسران 83 درصد و در دختران 71 درصد بود، دقت روش دمرجیان برای کودکان مورد مطالعه بالا بود (Pvalue<0.001).نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، استفاده از روش دمرجیان در تخمین سن کودکان در شهر اصفهان از دقت کافی برخوردار می باشد.
كلید واژه: کلسیفیکاسیون، سن تقویمی، سن دندانی، روش دمرجیان، سن تکاملی

لینک کمکی