فایل ورد (word) نقش کانون کنترل سلامت در رفتارهاي خودمراقبتي افراد مبتلا به ديابت نوع II

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش کانون کنترل سلامت در رفتارهاي خودمراقبتي افراد مبتلا به ديابت نوع II دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش کانون کنترل سلامت در رفتارهاي خودمراقبتي افراد مبتلا به ديابت نوع II  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش کانون کنترل سلامت در رفتارهاي خودمراقبتي افراد مبتلا به ديابت نوع II،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش کانون کنترل سلامت در رفتارهاي خودمراقبتي افراد مبتلا به ديابت نوع II :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :8

زمینه و اهداف: دیابت یكی از شایعترین بیماریهای مزمن عصر حاضر است که بروز و شیوع آن در دنیا و ایران بطور فزاینده ای در حال افزایش است. عوامل روانی و نگرشی نقش عمده ای را در خودمراقبتی و کنترل دیابت به عهده دارند. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی نقش کانون کنترل سلامت بر رفتارهای خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع II پرداخته است.مواد و روش ها: در پژوهش حاضر تعداد 60 نفر به طور تصادفی از بین كسانی كه به مركز آموزش دیابت بیمارستان سینا در شهر تبریز مراجعه كرده بودند برگزیده شدند. اطلاعات از طریق دو پرسشنامه شامل رفتارهای خودمراقبتی و کانون کنترل سلامت چندوجهی جمع آوری شد. برای تحلیل داده های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون t مستقل استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد كه بین رفتار خودمراقبتی با كانون كنترل درونی سلامت رابطه مثبت معنادار و با كانون كنترل شانس و اقبال رابطه منفی معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، مولفه كانون كنترل درونی بیشترین سهم را در پیش بینی رفتار خودمراقبتی فرد مبتلا به عهده دارد. همچنین در این پژوهش از نظر كانون كنترل سلامت و رفتار خودمراقبتی بین زنان و مردان تفاوتی دیده نشد.نتیجه گیری: یافته ها نشانگر وجود ارتباط و همبستگی معنادار بین کانون کنترل سلامت و رفتار خودمراقبتی می باشد. بدین معنی که گرایش به کانون کنترل درونی سلامت، باعث افزایش رفتار خودمراقبتی می شود.
كلید واژه: كانون كنترل سلامت، رفتار خودمراقبتی، بیماران دیابتی نوع II

لینک کمکی