فایل ورد (word) شيوع مقاومت آنتي بيوتيکي و بتالاکتاماز طيف گسترده تيپ VEB-1 در ايزوله هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شيوع مقاومت آنتي بيوتيکي و بتالاکتاماز طيف گسترده تيپ VEB-1 در ايزوله هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شيوع مقاومت آنتي بيوتيکي و بتالاکتاماز طيف گسترده تيپ VEB-1 در ايزوله هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شيوع مقاومت آنتي بيوتيکي و بتالاکتاماز طيف گسترده تيپ VEB-1 در ايزوله هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شيوع مقاومت آنتي بيوتيکي و بتالاکتاماز طيف گسترده تيپ VEB-1 در ايزوله هاي سودوموناس آئروجينوزا جدا شده از بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :8

زمینه و اهداف: تولید آنزیمهای بتالاکتاماز وسیع الطیف یکی از دلایل بروز مقاومت دارویی در ایزوله های سودوموناس آئروجینوزا است. این مطالعه جهت بررسی الگوهای حساسیت آنتی بیوتیکی و حضور ژن bla VEB-1 در ایزوله های بیمارستان امام رضا (ع) و شهید مدنی شهر تبریز انجام شد.مواد و روش ها: در طول یکسال (1387-1388) 85 ایزوله سودوموناس آئروجینوزا از بیماران بستری در بخش ICU مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) و شهید مدنی تبریز جدا گردیده و توسط تست های روتین باکتریولوژیک تعیین هویت شدند. سپس الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها با دیسک های مختلف تعیین گردید. ایزوله های مقاوم به سفتازیدیم توسط تست تاییدی برای تولید ESBL با روش CDT تحت مطالعه قرار گرفته و نیز وجود ژن bla VEB-1 با روش PCR بررسی گردید. از سویه های استاندارد سودوموناس آئروجینوزا 10.2 به عنوان کنترل مثبت ژن bla VEB-1 استفاده شد.یافته ها: چهل و سه ایزوله (50.5%) مقاوم به سفتازیدیم بودند. هفتاد و نیم درصد مقاوم به سفوتاکسیم و 17.6% مقاوم به ایمی پنم بودند که به ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت را داشتند. هفتاد و نه درصد ایزوله ها تولیدکننده آنزیم های ESBL بودند. از ایزوله های مقاوم به سفتازیدیم %13.9 حاوی ژنblaVEB-1 بودند.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن مقاومت بالا نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم و چهارم در ایزوله های سودوموناس آئروجینوزا، پرهیز از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در درمان بیماریها با عوامل باکتریائی تولیدکننده ESBLs اجتناب ناپذیراست.
كلید واژه: مقاومت آنتی بیوتیکی، سودوموناس آئروجینوزا، ESBL ،bla

لینک کمکی