فایل ورد (word) تاثير مصرف محلول عسل قبل از فعاليت هوازي بيشينه روي پاسخ دستگاه ايمني در مردان جوان فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير مصرف محلول عسل قبل از فعاليت هوازي بيشينه روي پاسخ دستگاه ايمني در مردان جوان فعال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير مصرف محلول عسل قبل از فعاليت هوازي بيشينه روي پاسخ دستگاه ايمني در مردان جوان فعال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير مصرف محلول عسل قبل از فعاليت هوازي بيشينه روي پاسخ دستگاه ايمني در مردان جوان فعال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير مصرف محلول عسل قبل از فعاليت هوازي بيشينه روي پاسخ دستگاه ايمني در مردان جوان فعال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :10

پیش زمینه و هدف: اگر چه مصرف ویتامین ها، کربوهیدرات ها قبل از فعالیت هایی چون دویدن و دوچرخه سواری برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی پیشنهاد شده است در مقابل، نتایج مطالعات دیگر آثار جزئی مصرف کربوهیدرات را بر سیستم ایمنی در مورد فعالیت های متفاوت شدید تا سرحد خستگی نشان می دهد. بدین منظور هدف ما بررسی فایل ورد (word) تاثير مصرف محلول عسل قبل از فعاليت هوازي بيشينه روي پاسخ دستگاه ايمني در مردان جوان فعال می باشد.مواد و روش کار: 27 پسر دانشجوی ورزشکار داوطلب سالم با روش نمونه در دسترس با میانگین سنی 22.26±3.68 سال و حداکثر اکسیژن مصرفی 49.11±4.75 (میلی لیتر / کیلوگرم / دقیقه) انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه محلول، محلول نما و کنترل قرار گرفتند. در یک طرح دو سوکور آزمودنی ها در گروه های محلول و کنترل به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن 5 cc محلول عسل 12 درصد و در گروه محلول نما به همان میزان محلول نما دریافت نمودند. برای بررسی تغییرات لکوسیت ها (نوتروفیل ها و لنفوسیت ها، مونوسیت ها، ائوزینوفیل ها و کل لکوسیت ها) آزمودنی ها در گروه های محلول و محلول نما در آزمون هوازی بیشینه کوپر شرکت نمودند. نمونه های خونی در حالت پایه، بلافاصله و 2 ساعت پس از اتمام آزمون ورزشی جمع آوری شد و در آزمایشگاه تخصصی با تجزیه و تحلیل شد. داده ها با نرم افزار SPSS، آمار توصیفی، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون t وابسته تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: به رغم افزایش معنی دار لکوسیت ها بلافاصله پس از فعالیت در گروه های محلول و محلول نما (p=0.001)، برگشت به حالت اولیه و پایه در گروه محلول سریع تر و معنی دارتر بود (p=0.004).بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که مصرف محلول عسل قبل از فعالیت هوازی بیشینه اثر مثبت و حمایتی بر روی دستگاه ایمنی مردان جوان فعال دارد.
كلید واژه: محلول عسل، فعالیت هوازی بیشینه، دستگاه ایمنی، مردان جوان فعال

لینک کمکی