فایل ورد (word) بررسي اثر دو نوع اينترميديت سرجيکال اسپيلينت (ISS) نازک و ضخيم بر تعيين موقعيت جديد فک فوقاني در جراحي هاي Lefort I ماگزيلا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر دو نوع اينترميديت سرجيکال اسپيلينت (ISS) نازک و ضخيم بر تعيين موقعيت جديد فک فوقاني در جراحي هاي Lefort I ماگزيلا دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر دو نوع اينترميديت سرجيکال اسپيلينت (ISS) نازک و ضخيم بر تعيين موقعيت جديد فک فوقاني در جراحي هاي Lefort I ماگزيلا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر دو نوع اينترميديت سرجيکال اسپيلينت (ISS) نازک و ضخيم بر تعيين موقعيت جديد فک فوقاني در جراحي هاي Lefort I ماگزيلا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر دو نوع اينترميديت سرجيکال اسپيلينت (ISS) نازک و ضخيم بر تعيين موقعيت جديد فک فوقاني در جراحي هاي Lefort I ماگزيلا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان

تعداد صفحات :10

مقدمه: ماگزیلا با انجام ایمپکشن در پلان عمودی تغییر موقعیت داده و نسبت به موقعیت اولیه مندیبل فاصله می گیرد، این فاصله در آرتیکولاتور و دهان بیمار میتواند با حرکت خودچرخشیautorotation) ) فک تحتانی جبران شود. هدف از این مطالعه مقایسه دو نوع اسپلینت نازک (با حرکت خودچرخشی فک تحتانی) و ضخیم (بدون حرکت خودچرخشی) بود.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، 19 بیمار (6 مرد و 13 زن) مورد مطالعه قرار گرفتند. کست های تهیه شده به صورت آناتومیک تریم شدند. به کمک سیستم فیس بوی گناتوس، کست ها به آرتیکولاتور مربوطه منتقل شد و رابطه دو فک درحالت سوپاین بیمار در موقعیت CR ثبت شد. با انجام مدل جراحی فک بالا درجهت ایمپکشن، بسته به موقعیت پین انسیزال آرتیکولاتور دو نوع اینترمیدیت شامل: 1- حالتی که پین انسیزال ثابت بماند (اسپلینت ضخیم، بدون حرکت عرضی)، 2- حالتی که پین انسیزال تغییر کند (اسپلینت نازک، با حرکت خودچرخشی) ایجاد شد. بعد از استئوتومی فک فوقانی ابتدا ماگزیلا به کمک اسپلینت نازک تعیین موقعیت شده و خطوط رفرنس عمود بر خط استئوتومی بر دیواره سینوس ماگزیلا رسم شد و سپس اسپلینت نازک توسط نوع ضخیم جایگزین شده و وضعیت خطوط رفرنس بررسی و ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (A=0.05).یافته ها: از 19 بیمار در 6 مورد (31%) خطوط رفرنس تغییر نمود متوسط (mm3/1) و در 13 مورد (69%) ثابت ماند. در 13 مورد، متوسط ایمپکشن و جابجایی پین انسیزال به ترتیب 4.3mm(3-6mm) و 4.9mm (2-8mm) بود و در 6 مورد، به ترتیب 7.5mm (5-9mm) و 9.8mm (7-15mm) بود. به کمک آزمون احتمالات، احتمال جابجایی خطوط رفرنس متعاقب تعویض اسپلینت 10.7%-52.5% محاسبه شد.نتیجه گیری: احتمال اینکه اسپلینت نازک و ضخیم، فک فوقانی را در موقعیت یکسان قرار ندهند وجود دارد و در مقادیر بالای ایمپکشن این احتمال افزایش پیدا می کند. تغییرات خطوط رفرنس بیش از آنکه از مقادیر ایمپکشن متاثر باشد از میزان جابجایی پین انسیزال آرتیکولاتور متاثر است.
كلید واژه: اینترمیدیت سرجیکال اسپلینت، ایمپکشن ماگزیلا، حرکت خودچرخشی مندیبل

لینک کمکی