فایل ورد (word) تاثير توانمندسازي شناختي کارکنان بر عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير توانمندسازي شناختي کارکنان بر عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير توانمندسازي شناختي کارکنان بر عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير توانمندسازي شناختي کارکنان بر عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير توانمندسازي شناختي کارکنان بر عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : چشم انداز مديريت دولتي

تعداد صفحات :27

تحقیق حاضر با هدف تعیین"فایل ورد (word) تاثير توانمندسازي شناختي کارکنان بر عوامل تقويت کننده بهره وري نيروي انساني در شرکت ملی حفاری ایران - کارگاه شماره یک خوزستان"، انجام شد. برای سنجش ابعاد توانمندسازی شناختی کارکنان (احساس معناداری، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن و احساس اعتماد) از پرسشنامه میشرا و اسپریتزر، و برای سنجش عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی (تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت سازمانی و خلاقیت شغلی)، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. برای تحلیل داده های تحقیق، نرم افزار SPSS به کار برده شد و از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره گام به گام، نیز برای آزمون فرضیه های تحقیق، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود همبستگی قوی (R=0.817) بین"توانمندسازی شناختی کارکنان" با "عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی" بود. همبستگی بین"توانمندسازی شناختی كاركنان" با مولفه"مشارکت سازمانی"، دارای بیشترین ضریب همبستگی (0.755) و همین متغیر با مولفه "خلاقیت شغلی"، دارای کمترین ضریب همبستگی (0.576) بود. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام حاکی از وجود بیشترین ضریب تاثیر (0.530) مربوط به مولفه "احساس اعتماد" در پیش بینی مولفه "رضایت شغلی"؛ و کمترین ضریب تاثیر (0.276) مربوط به مولفه "احساس موثر بودن" در پیش بینی مولفه"خلاقیت شغلی" بوده است.
كلید واژه: توانمندسازی شناختی، بهره وری، رضایت شغلی، مشارکت سازمانی، خلاقیت

لینک کمکی