فایل ورد (word) سطح سرمي روي و مس در بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقاني در مقايسه با افراد سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) سطح سرمي روي و مس در بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقاني در مقايسه با افراد سالم دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) سطح سرمي روي و مس در بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقاني در مقايسه با افراد سالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) سطح سرمي روي و مس در بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقاني در مقايسه با افراد سالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) سطح سرمي روي و مس در بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقاني در مقايسه با افراد سالم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :5

زمینه و اهداف: سرطان فوقانی دستگاه گوارش فوقانی یكی از شایعترین علل مرگ و میر است. برای شروع و پیشرفت این سرطان مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی نقش دارند كه از جمله این عوامل می توان به عناصر كمیاب اشاره كرد. هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی عناصر کمیاب روی، مس و نسبت آنها در بیماران مبتلا به سرطان فوقانی دستگاه گوارش در مقایسه با گروه شاهد می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقایسه ای، تعداد 35 بیمار مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقانی و 41 نفر سالم بعنوان گروه شاهد انتخاب شدند. پس از جداسازی سرم از خون تام، مس و روی آنها به روش اسپکترومتری جذب اتمی با کوره گرافیتی اندازه گیری شد.یافته ها : میانگین مقادیر روی و مس بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقانی به ترتیب 0.62±0.15 و 1.65±0.33 ppm بود. از طرفی میانگین مقادیر روی و مس در گروه شاهد به ترتیب 0.75±0.14 و 1.5±0.32 ppm بود. بین میانگینهای روی بیماران و افراد شاهد تفاوت معنی داری وجود داشت (p<0.001). نسبت مس به روی در گروه بیمار 2.78±0.71 ppm و در گروه شاهد 2.04±0.51 ppm بود كه این نسبت هم بین دو گروه مورد مطالعه از نظر آماری معنی دار بود (p<0.001).نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده می توان پیشنهاد كرد كه تغییرات عناصر كمیاب در سطح سرمی در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقانی، شاید در روند تغییرات بیولوژیك سلولهای سرطانی و پیشرفت آن نقش داشته باشد.
كلید واژه: سرطان فوقانی دستگاه گوارش، روی،‏ مس

لینک کمکی