فایل ورد (word) بررسي فراواني ده ساله موارد ابتلاع به سرطانهاي حفره دهان در بيماران ارجاع داده شده به بخش پاتولوژي بيمارستان امام رضا- تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي فراواني ده ساله موارد ابتلاع به سرطانهاي حفره دهان در بيماران ارجاع داده شده به بخش پاتولوژي بيمارستان امام رضا- تبريز دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي فراواني ده ساله موارد ابتلاع به سرطانهاي حفره دهان در بيماران ارجاع داده شده به بخش پاتولوژي بيمارستان امام رضا- تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي فراواني ده ساله موارد ابتلاع به سرطانهاي حفره دهان در بيماران ارجاع داده شده به بخش پاتولوژي بيمارستان امام رضا- تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي فراواني ده ساله موارد ابتلاع به سرطانهاي حفره دهان در بيماران ارجاع داده شده به بخش پاتولوژي بيمارستان امام رضا- تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :6

زمینه و اهداف: سرطان دهان یکی از سرطان های شایع و جزء 10 عامل اول مرگ و میر در سرتاسرجهان است. با توجه به نقش شرایط محیطی و اقلیمی در ایجاد سرطان ها، انجام مطالعات اپیدمیولوژیک یک ضرورت است. از این رو مطالعه ای با هدف تعیین فراوانی ده ساله موارد ابتلا به سرطان دهان، در بیماران ارجاع داده شده به مراکز آموزش درمانی امام رضا در تبریز انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه ای توصیفی – تحلیلی و گذشته نگر بر روی پرونده 256 بیمار مبتلا به سرطان دهان صورت گرفت. ابتدا اطلاعات فردی، بالینی و هیستوپاتولوژیک مورد نیاز استخراج گردید. داده های به دست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS.15 و با استفاده از روشهای آماری توصیفی، آزمون رابطه مجذور کای، یو من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: کارسینوم سلول سنگفرشی (79%) شایعترین بدخیمی بود. پس از آن بدخیمی های غدد بزاقی 13.6 درصد و سارکوماها 3 درصد موارد را شامل می شدند. نسبت مرد به زن 2.46 به 1 و میانگین سن مردان 61.29±16.54 و میانگین سن زنان 57.73±17.54 سال بود. شایعترین محل ابتلا زبان (30%) و بعد از آن لب (28%) بود. 95.8 درصد موارد کارسینوم سلولهای سنگفرشی، دارای درجه میکروسکوپی I بوده و سن با درجه میکروسکوپی رابطه معکوس معنی داری داشت (P<0.05).نتیجه گیری: الگوی سرطان دهان در مطالعه حاضر مشابه سایر مطالعات بود. نسبت مرد به زن و نیز میانگین سن مبتلایان در طول سالهای مورد مطالعه افزایش یافته بود.
كلید واژه: سرطان دهان، کارسینوم سلول سنگفرشی، اپیدمیولوژی

لینک کمکی