فایل ورد (word) ارتباط عملکرد حسي - حرکتي دست با مهارت دست ‌نويسي در دانش ‌آموزان با اختلال نوشتن رشدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط عملکرد حسي - حرکتي دست با مهارت دست ‌نويسي در دانش ‌آموزان با اختلال نوشتن رشدي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط عملکرد حسي - حرکتي دست با مهارت دست ‌نويسي در دانش ‌آموزان با اختلال نوشتن رشدي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط عملکرد حسي - حرکتي دست با مهارت دست ‌نويسي در دانش ‌آموزان با اختلال نوشتن رشدي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط عملکرد حسي - حرکتي دست با مهارت دست ‌نويسي در دانش ‌آموزان با اختلال نوشتن رشدي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :8

پیش زمینه و هدف: اختلال نوشتن رشدی یکی از انواع ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان است. این افراد علی رغم داشتن هوش طبیعی و عملکرد بینایی، شنوایی، رفتاری، روانی و هیجانی مناسب در مهارت های نوشتاری مشکل دارند. نوشتن یک مهارت پیچیده بوده و عوامل متعددی در آن نقش دارند که یکی از این موارد عملکرد حسی - حرکتی دست شامل مهارت حرکتی، عملکرد حسی، قدرت گرفتن درشت و ظریف می باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین عملکرد حسی حرکتی دست و مهارت نوشتن در دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی است.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی (همبستگی) تعداد 20 دانش آموز با اختلال نوشتن در رده سنی 9 تا 11 سال (3 نفر دختر، 17 نفر پسر) به صورت غیر احتمالی وارد مطالعه شدند. عملکرد حسی - حرکتی دست از طریق آزمون های مهارت حرکتی مینسوتا، سمز وینستاین، دینامومتر و پینچ گاج و مهارت دست نویسی از طریق آزمون دست نویسی مینسوتا ارزیابی گردیده و در نهایت داده ها از طریق آزمون های آماری همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: ارتباط معنی داری بین مهارت حرکتی دست و حس لمس سبک / فشار با مهارت دست نویسی مشاهده گردید (P<0.05)، اما بین قدرت گرفتن درشت و قدرت گرفتن ظریف دست با مهارت دست نویسی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).بحث و نتیجه گیری: مهارت دست نویسی ضعیف دانش آموزان با اختلال نوشتن رشدی می تواند در نتیجه عملکرد حسی حرکتی ضعیف دست آنها باشد، بنابراین توصیه می شود از فن های حسی و حرکتی نیز در درمان این افراد استفاده گردد.
كلید واژه: اختلال نوشتن رشدی، مهارت دست نویسی، عملکرد حسی - حرکتی دست

لینک کمکی