فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني با خودکارآمدي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ششم ابتدايي احمدآباد در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني با خودکارآمدي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ششم ابتدايي احمدآباد در سال 1395 دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني با خودکارآمدي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ششم ابتدايي احمدآباد در سال 1395  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني با خودکارآمدي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ششم ابتدايي احمدآباد در سال 1395،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني با خودکارآمدي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ششم ابتدايي احمدآباد در سال 1395 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف فایل ورد (word) بررسي رابطه بين هوش هيجاني با خودکارآمدي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ششم ابتدايي احمدآباد در سال 1395 انجام گرفت. بدین منظور از بین جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ششم ابتدایی احمدآباد تشکیل می دادند و تعداد آنها برابر 100 نفر بود، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از جامعه مورد نظر، نمونه 80 نفری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون هوش هیجانی برادبری و خودکارآمدی جینک و مورگان بود. به منظور تجزیه و تحلیل ها از آزمون کولموگروف اسمیرینوف جهت بررسی نرمال بودن داده های پژوهش و از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی معنیدار بودن فرضیه های تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و ابعاد آن با خودکارآمدی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ششم ابتدایی مدارس احمدآباد رابطه وجود دارد. یعنی دانش آموزانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، دارای احساس خودکارآمدی بالاتری نیز می باشند

لینک کمکی