فایل ورد (word) بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با خوشکوفايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با خوشکوفايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوش دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با خوشکوفايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با خوشکوفايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري با خوشکوفايي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوش :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

والدین به عنوان افرادی که وظیفه خطیر تربیت به عهده ی آنان است با نوع تربیتی که برای پرورش فرزندان خود بر می گزینند تاثیرات عمیق و پایداری را بر وجود مختلف شخصیت فرد بر جای می گذارند چرا که شیرازه ی شخصیت هر فرد بر پایه ی روابطی شکل میگیرد که محور اصلی این روابط در خانواده سازماندهی می شود. موفقیت و خودشکوفایی را می توان بطورنسبی از طریق صفات هیجانی و شخصیتی افراد پیش بینی کرد.پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری مستبدانه و دموکراتیک با خودشکوفایی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوش انجام شد. این مطالعه یک پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان شوش می باشد. نمونه ای به حجم 268 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه به روش نمونه گیری چند مرحله ایی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده از دو پرسشنامه ی شیوه های فرزند پروری و آزمون خود شکوفایی که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و و رگرسیون و از طریق نرم افزار spss انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین سبک فرزند پروری مستبدانه و خود شکوفایی رابطه منفی معناداری وجود دارد 25.0=-r و 0.001<P و این بدین معنی است که سبک مستبدانه باعث کاهش خود شکوفایی در فرزندانی می شود که با این سبک پرورش یافته اند. اما سبک فرزند پروری دموکراتیک و خود شکوفایی در جامعه مورد پژوهش رابطه معناداری وجود دارد 0.25=r و 0.0001<P و این بدین معنی است که شیوه فرزند پروری دموکراتیک باعث افزایش خود شکوفایی می شود.

لینک کمکی